57. Posvet kot lobiranje za novi raziskovalni zakon


Pozdravljeni

Tu sta predstavljena vabilo za posvet 21.9.2021 v Državnem svetu na temo novega raziskovalnega zakona in dopis, ki sem ga poslal poslanskim skupinam.

Lep pozdrav v upanju, da končno dobimo moderen raziskovalni zakon


Spoštovane poslanke in poslanci!

Prosim Vas, da podprete predlog novega raziskovalnega zakona. Sedanji zakon je star 19 let, zastarel, novega delamo že 15 let, a se vedno nekaj zatakne. Predzadnji predlog zakona je prinašal marsikaj modernejšega in boljšega, a sta bila dva problema:
– diskriminacija starejših raziskovalcev in raziskovalk, ki pri 65 letih ne bi smele več imeti svojih projektov (ne bi smeli podpreti nobenega zakona, ki uvaja katerokoli diskriminacijo, ali starizem ali seksizem ali rasizem … in novi predlog zakona končno tega nima v besedilih)
– etatizacija državnih inštitutov (lastnina inštitutov naj bi po predzadnjem predlogu prešla na državo, česar sedaj ni, pa tudi po predlogu novega zakona ne).

Ker sta oba problema odpravljena in ker vse raziskovalne inštitucije od inštitutov do fakultet in drugje, pravzaprav še precej širše – podjetja, združenja, sveti, akademije, društva … podpirajo zakon, je naloga državnega svetnika za raziskovalni dejavnost, da intenzivno lobira za sprejem zakona. Raziskovalna in razvojna dejavnost sta ključni za razvoj vsake države, še posebej manjše, kot je Slovenija. Nič ni narobe, da smo skromni in delavni, a nujno potrebujemo napredne komponente razvite države kot raziskave in razvoj, da se po znanju in sistemih enakovredno kosamo z najboljšimi na svetu. Po financiranju znanosti smo sedaj skoraj na dnu med državami EU, je pa ta dejavnost po mednarodnih lestvicah tipično okoli tretjega mesta po pomenu za gospodarstvo in blagostanje države. Tudi naše/moje raziskave potrjujejo – pri tem smo analizirali cca 150 držav sveta in se je jasno pokazalo, da sta primerna urejenost in financiranje znanosti in razvoja ključna za visok standard in kvaliteto življenja v državi.

V imenu raziskovalne sfere Vas prosim, da podprete prihajajoči raziskovalni zakon. V dobro raziskovalne sfere, raziskovalk in raziskovalcev in razvojnikov, predvsem pa v dobro Slovenije, vseh državljank in državljanov. Vnaprej hvala!

Lep pozdrav
prof. dr. M. Gams
državni svetnik

————————————————————–
Številka: 065-01-5/2021/5
Ljubljana, 14. 9. 2021

VABILO NA POSVET

O PREDLOGU NOVEGA ZAKONA
O ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI

v sredo, 21. septembra 2021, ob 10.00,
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.

Posvet je namenjen razpravi o novem zakonu o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki je v postopku. Razprava bo o ključnih konceptih, problemih, dogovorjenih in odprtih členih zakona. Predstavniki civilne in strokovne sfere bodo podali pripombe in s tem pripomogli k oblikovanju kvalitetnega zakona. Na posvetu bosta civilna in strokovna sfera imeli prednost pred institucionalno: govorili bomo o tem, kaj je dobro za raziskovalce in raziskovalke v Sloveniji v akademski in gospodarski sferi, v povezavi z Evropo in svetom.

Sedanji raziskovalni zakon je star 19 let, zato je smotrno pomagati Vladi pri izdelavi novega, modernejšega in kvalitetnejšega.

Predsednik
Branimir Štrukelj, l.r.

10:00 – 11:00 Uvodni nagovori

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport
dr. Mitja Slavinec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

11.00 – 13:00 Strokovni nagovori

akad. Peter Štih, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU)
dr. Stane Pejovnik, glavni tajnik Inženirske akademije Slovenije (IAS)
dr. Gregor Anderluh, predsednik Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS)
dr. Igor Papič, podpredsednik Rektorske konference Slovenije
dr. Andreja Gomboc, predsednica Sveta RS za znanost in tehnologijo
dr. Klavdija Kutnar, predsednica Sveta RS za visoko šolstvo
dr. Boštjan Zalar, direktor Instituta »Jožef Stefan«
dr. Gregor Majdič, novoizvoljeni rektor Univerze v Ljubljani
mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS)
dr. Hubert Kosler, direktor Yaskawe Slovenija d.o.o.
dr. Matjaž Gams, državni svetnik
dr. Tea Romih, predsednica Mlade akademije

 

Posvet bodo povezovali prof. dr. Matjaž Gams, državni svetnik za raziskovalno dejavnost, prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, državna svetnica za visokošolsko dejavnost in prof. dr. Andreja Gomboc, predsednica Sveta RS za znanost in tehnologijo.

Zaradi razmer v zvezi z epidemijo covid-19 je vstop v stavbo parlamenta mogoč le za vabljene. Dogodek se bo snemal in ga lahko vsi zainteresirani spremljate v živo na https://drzavnisvet.si/ in preko povezave na spletni strani S-TV Skledar (YouTube in Twitter).

Vse udeležence prosimo, da vzdržujejo medsebojno razdaljo in uporabljajo zaščitne maske. Hkrati vas obveščamo, da se na recepciji parlamentarne stavbe preverja izpolnjevanje pogojev PCT v skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 142/2021).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *