42. Proračun za znanost

Za raziskovalno-razvojne dejavnosti lani iz proračuna več kot 200 milijonov evrov

Ljubljana, 21. septembra – Slovenija je lani za raziskovalno-razvojne dejavnosti iz proračuna namenila 219,8 milijona evrov, kar je 28,1 milijona evrov ali 14,7 odstotka več kot leto prej. Obseg proračunskega financiranja za raziskovalno-razvojne dejavnosti se je povečal četrto leto zapored in prvič po letu 2011 presegel 200 milijonov evrov.

Povečal se je tudi delež državnih proračunskih sredstev za raziskovalno-razvojne dejavnosti v bruto domačem proizvodu (BDP); lani je ta znašal 0,46 odstotka, v 2018 pa 0,42 odstotka, so sporočili iz statističnega urada.

Četrto leto zapored se je povečal tudi obseg državnih proračunskih sredstev za raziskovalno-razvojne dejavnosti na prebivalca in je tako lani prvič po letu 2011 presegel 100 evrov; znašal je 105,6 evra (leta 2018 je znašal 92,7 evra).

Največji del vseh državnih proračunskih sredstev za raziskovalno-razvojne dejavnosti je bil tudi lani – kot v prejšnjih letih – namenjen za splošni napredek znanja, in sicer 105 milijonov evrov ali 47,8 odstotka. Po višini oz. deležu dodeljenih sredstev so sledili naslednji družbenoekonomski cilji: industrijska proizvodnja in tehnologija (11,2 odstotka), zdravje (11,2 odstotka), energija (5,8 odstotka) in okolje (5,8 odstotka).

V primerjavi z letom 2018 je iz prioritetne peterice družbenoekonomskih ciljev lani izpadlo kmetijstvo, vanjo pa se je uvrstila energija. Kmetijstvo je bilo tudi edini družbenoekonomski cilj, za katerega je bilo lani dodeljenih manj državnih proračunskih sredstev za raziskovalno-razvojne dejavnosti kot leta 2018, in sicer za 55,3 odstotka manj.

Po podatkih o realiziranem proračunu se je obseg proračunskega financiranja raziskovalno-razvojne dejavnosti lani glede na leto 2018 povečal na vseh področjih raziskav in razvoja. V absolutnem znesku se je najbolj povečal na področjih tehniških in tehnoloških ved (za 8,4 milijona evrov) ter naravoslovnih ved (za osem milijonov evrov). Relativno se je najbolj povečal na področju družbenih ved (za 23,1 odstotka), najmanj pa na področju kmetijskih ved (za 9,1 odstotka).

Glavnina sredstev je bila tudi lani dodeljena tehničnim in tehnološkim vedam ter naravoslovnim vedam; skupaj so prejele 135,2 milijona evrov, kar je bilo 61,5 odstotka celotnega proračunskega financiranja raziskovalno-razvojne dejavnosti v tem letu.

Po začetnem proračunu za letošnje leto naj bi se proračunsko financiranje raziskovalno-razvojne dejavnosti povečalo na 250,1 milijona evrov, kar je 30,3 milijona evrov več od obsega sredstev, namenjenih za te dejavnosti po realiziranem proračunu za lani. Prioritete državne politike na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti naj bi bile podobne kot v lani, hkrati pa bodo zaradi spremenjenih razmer, povezanih z epidemijo covida-19, potrebne tudi na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti določene proračunske prilagoditve.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *