2. Poročilo delovanja v Državnem svetu

Spoštovane kolegice in kolegi

1. 4. mesec je okoli. Poročilo s posveta o predlogu novega zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti je tule http://www.ds-rs.si/node/3238. Predlagam vpogled in se zahvaljujem vsem sodelujočim od g. ministrice, državnega sekretarja dalje.

2. Tu je trenutno poročilo in glasovanje o KONOPLJI.

Večina zakonov je dokaj preprostih za analizo in oceno, zato lahko brez
problemov zastopam naše interese. Recimo pri zakonu o izjemnih
pokojninah si prizadevam, da bi dodeljevali več raziskovalcem (za tiste
izjemne raziskovalce, ki nimajo normalne pokojnine), pri predlogu
zmanjšanja odstotka za invalidske organizacije iz sredstev iger za srečo
domnevam, da si ne želimo tega, pri nasprotovanju, da bi se vodili
podatki o zdravstvenih problemih, npr. raku za namene zdravstvenih
analiz (kar je bilo danes), aktivno zagovarjam, saj koristi ljudem, pa
tudi raziskovanju – raziskuješ lahko le nad podatki, seveda
anonimiziranimi, nato pa lahko preventivno svetuješ oz. ugotoviš raka v
zgodnji stopnji in prihraniš pri zdravju ljudi in stroških zdravljenja.

Pri legalizaciji konoplje pa ni tako preprosto, ker so mi nekateri
kolegi svetovali tako in drugi drugače. Ker zagovarjam mnenja vas oz.
celotne raziskovalne sfere, bomo izjemoma naredili glasovanje. Pri tem
se je potrebno zavedati, da je konoplja približno tako škodljiva kot
alkohol, da ni ne čudežno zdravilo (za določene probleme pomaga) in ne
strašno škodljiva pri rekreativni uporabi, ima pa kar nekaj negativnih
posledic predvsem pri mladih pri redni uporabi (padec IQ, šolski uspeh,
prometne nesreče). Glasovanje je vsaj delno povezano z znanstveno
analizo razumevanja pozitivnih in negativnih učinkov.

————————————————-
Glasovali bomo tako, da se prosim nedvoumno izjasnite za eno od dveh
možnosti

DA, za legalizacijo
NE, proti legalizaciji

Glasove prosim pošljite do srede do 12h meni na pošto. Odloča razlika,
pa čeprav za en glas. V primeru enakega števila glasov se odločim sam.

Takih glasovanj smo izvedli že veliko. Zajamčena je anonimnost (nihče
razen mene in glasovalca ne ve, kako je kdo glasoval) in poštenost pri
štetju. Če se pojavi dilema, se lahko pokaže rezultate glasovanj tretji
stranki, ki pregleda glasove, pri čemer pokažem vsako pošto, vendar
brišem ime in priimek. Preverimo lahko poimensko za nekoga (enega ali
več), ki se je strinjal, da tretja stranka preveri njegov glas.

2563-VII Besedilo Predloga zakona o gojenju konoplje in pridobivanju
kanabisa v medicinske namene
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=52264D289E96FE6FC1258221004CDFEA&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

Lep pozdrav
Matjaž Gams