18. Študentsko delo, minimalna plača

1.7.2019 je bila Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide.

  1. Zaključki posveta Prikaz sistema študentskega dela in njegovega vpliva na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračun

    Moja pripomba: čestitke organizatorjem za posvet. Problem pa je v akademskem svetu, saj tako slabo, kot je urejeno sedaj, še ni bilo. Študentski servis zaračunava visoko provizijo, na predlog poslancev, da bi to prevzel Zavod za poslovanje, pa so odgovorili, da potrebujejo še 100 ljudi, pri čemer imajo že sedaj 1000 zaposlenih. Na TV oddaji z go. Eriko pa je bilo razvidno, kako velika sredstva se pretakajo preko Študentskega servisa – iz tega bi lahko plačevali na stotine štipendij. Drugo – zaradi povečanih davkov je sedaj študentsko delo skoraj nekonkurenčno normalnemu delu, zato vsaj akademske inštitucije niso zainteresirane, da bi najemale študente in jim s tem omogočale praktične izkušnje za delo v svojem poklicu. To pa je strašna škoda, saj mladi močno potrebujejo praktično delo v svoji profesiji. Sam študij ni dovolj.

    Predlog, ki ga bom poskusil realizirati: V akademskem svetu, kjer študentje praktično preizkušajo in dopolnjujejo svoj študij, po novem naj ne bo obremenitev študentskega servisa in obdavčitev, ampak lahko izvajajo prakse. Zato bo npr. Medicinska fakulteta zainteresirana, da najame študentko medicine, študentka pa se bo naučila kaj o svojem delu kot praktično delo ali raziskave, namesto da bi šla v kako drugo službo, recimo za natakarico.

    To bo koristno za študente, akademske inštitucije, gospodarstvo in družbo.

    Govora je bilo tudi o tem, da bi rešili probleme štipendij v poletnih mesecih, kar sem seveda z veseljem pozdravil.
  2. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o minimalni plači – zakonodajna iniciativa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *