Načrt v 2019

Časovno je najprej na vrsti analiza in pogovori oz. posvet glede novega raziskovalnega zakona (veljavni http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3387, predlog https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=83173AA791C7D2D5C1258355003A177D&db=pre_zak&mandat=VIII&tip=doc), ter rebalans proračuna, kjer bomo vztrajali na popravi prenizkega deleža za znanost. 

Predvideni posveti: voda – poleti 2019; cepljenje; starejši – pomladi 2019; prekarstvo in nezaposleni in ženske pravice; promet in okolje

Sprotna poročila: 
8.1. Komisija za znanost, kulturo … Državi sekretar in direktor ARRS – neformalno spraševal za dr. Noča, uradno opozoril, da je izostanek financiranja znanosti z 0.37 odstotka za državno znanost najslabše v Sloveniji vrsto let, 3. najslabše v Evropi, škodljivo za celo Slovenijo
Drž. sekretar obljubil dvig v rebalansu in sprejetje zakona v roku pol leta
Drž. sekretar za kulturo predstavil poglede, nekaj pozitivnih misli, nato pa se izognil vprašanju, kako poskrbeti zlasti za mlade slovenske umetnike, recimo glasbenike, ki so iz medijev praktično izginili zaradi neustreznih pravil in regulacij. Kot da to ni pomembno??

11.1. Javna predstavitev mnenj, Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Opozoril, da danes marsikdo podcenjujoče govori o raziskovanju in razvoju, a je to najbolj pomembna panoga za razvoj človeštva, raziskovanje pa najbolj atraktiven umski poklic, zato je potrebno dati raziskovalcem in raziskovalkam vse priznanje. Potrebno je uspeti pri rebalansu in zakonu. 
Odbor za https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/izbranaSejaDt?seja=21%20001.%20Javna%20predstavitev%20mnenj&start=2019-01-11&mandat=VIII

15.1. Pogovor z državnim sekretarjem in direktorjema direktoratov. Konstruktivno in dogovorjeno, da gremo skupaj v novi zakon in rebalans. Odprte točke (samo manjše, večinoma se strinjamo):
1. ali bi morala IAS lobirati za več angleščine na univerzah / po našem statutu se moramo ukvarjati s stroko samo, predvsem inženirsko, ne pa z zadevami, ki imajo ideološke in politične kontradiktorne poglede. 
2. kako to, da Slovenija kot podpisnica ni izplačevala slovenskim koordinatorjem EU projektov 8000 evrov (kot so druge države svojim) – po mojem mnenju je to dokaz neverjetne zbirokratiziranosti in nezmožnosti, da bi spremenili nekaj besed v zakonih. To bo potrebno spremeniti. 

15.1. Pojavilo se je vprašanje, kdo varuje znanstvenike pred pritiski ideologije itd. Prav gotovo je to vloga tudi državnega svetnika za znanost. Preprosto povedano – kadar boste kot raziskovalci ali strokovnjaki napadani s strani ideologije, politike, vodstev, … se mirno obrnite name in naredil bom, kar lahko. V raziskovalce si vsak lokalni paša zadnje čase prepogosto briše čevlje, namesto da bi imeli raziskovalci poseben status kot najbolj prodorni in pomembni za razvoj Slovenije.