37. Protesti za okolje, 42. člen ZIUZEOP

Podali smo iniciativo, da se pretestniki sestanejo z ekipo ministrstva za okolje v soorganizaciji Državnega sveta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *