27. Predlog Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti

Na osnovi pobud raziskovalk in raziskovalcev, profesorjev in profesoric sem poslal njihove pripombe v obliki pobude Državnega sveta.

Državni svet je 22.1.2020 soglasno sprejel pobudo.
http://www.ds-rs.si/node/5352:
Videoposnetek: 41.4
Besedilo iz zapisnika: “Med pobudami in vprašanji je državni svetnik dr. Matjaž Gams na ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport naslovil vprašanja in pobudi glede Predloga zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZRID). Na zakon, ki je v pripravi, je podal vrsto pripomb in izraženih skrbi, ki so povezane z omenjenim zakonom in nadaljnjim razvojem področja raziskovanja v Sloveniji. Opozoril je, da so bili v predlog zakona brez usklajevanja z vsemi ključnimi deležniki dodatno vneseni nekateri členi, kar v sfero znanosti in raziskovanja uvaja neke vrste uravnilovko. Vse to bo lahko imelo velik vpliv na kakovost raziskovalnega in znanstvenega dela, prav tako pa korenito odstopa od vseh tistih pozitivnih pobud in predlogov za razvoj navedenega področja, zbranih v desetletjih oblikovanja predloga novega ZZRID. Skupno mnenje stroke s področja znanstvenega raziskovanja je, da bi bil nov zakon na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti zelo dobrodošel, če bi izboljšal razmere in da marsikateri člen v predlogu ZZRID, kot je bil predložen v javno razpravo aprila 2019, predstavlja pomembno izboljšavo trenutne ureditve. A z neusklajenimi ad hoc popravki nekaterih členov ali vnosom novih rešitev v predlog zakona se lahko doseže ravno nasprotno. Posledično je bistvenega pomena, da se stroko s tega področja na podlagi širše strokovne javne razprave ponovno seznani z naknadno uvedenimi spremembami v predlog ZZRID, še preden bo slednji obravnavan na Vladi Republike Slovenije oziroma še pred njegovo vložitvijo v medresorsko razpravo.”

Lep pozdrav
Matjaž

Leave a Reply

Your email address will not be published.