10. Tekoča poročila

Od sedaj dalje bom poskusil sproti na kratko poročati o dogodkih v Državnem svetu.

O tekočih aktivnostih v Državnem svetu je najbolje klikniti http://www.ds-rs.si/ in malo nižje na strani je rubrika “DOGODKI”. Tam kliknete na dan, ki vas zanima.

30.5.2019 ob 14h je bila komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Dnevni red je tu: http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/658-22skl.pdf
Zlasti zanimiva debata je bila pri točki 2 o spremembah Zakona o lekarniški dejavnosti. Tu sem v dveh nastopih izpostavil, da kot zastopnik stroke intenzivno podpiram lekarniško stroko, da so lekarne in lekarničarji zelo pomembni člani skupnosti in da v primeru lažje obolevnosti vprašamo v lekarni, ali imajo kaj za naš problem. Zato mora biti ta dejavnost posebej regulirana in varovana. O dostopu preko spleta velja omeniti, da se je pred kratkim pojavila omejitev, če so v prehrambenem dopolnilu kmetijski produkti, recimo čebula, ter da je to nesmiselen birokratski ukrep. Podobno škodljiv ukrep je bila prepoved zdravnikom, da niso smeli več uprobljati receptov izven službe. To je še ena nesmiselna obremenitev zdravstva in pacientov. Na srečo se je ta napaka odpravila. V daljšem pogovoru po sestanku (in tudi v javnem nastopu) sem direktorju pristojne agencije pojasnjeval, da je v ZDA nacionalna katastrofa povzročena s strani opioidov, tj. recimo protibolečinskih sredstev, ki so pomembni pri zdravljenju s strani zdravnikov, so pa smrtno nevarni, če se sprosti dostop do njih, kot je bil to primer v ZDA. Zaradi tega se je zmanjšala življenjska doba, kar je precedans za moderne države. Ljudje, ki ne bi sami od sebe nikoli zapadli v trde droge, so pod vplivom teh snovi začeli pot v propad. Prosim sem ministrstvo in agencijo, ali so vse te snovi pod trdim nadzorom, da se lahko uporabijo le z zdravniško utemeljitvijo. Obljubili so, da bodo naredili analizo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *