33. Čestitke novemu ministrstvu

V vlogi državnega svetnika sem čestital novemu ministrstvu, predvsem gospe ministrici dr. Simoni Kustec in g. državnemu sekretarju dr. Juretu Gašperiču.

Na dopis je odgovoril dr. Gašperič, državni sekretar, dr. zgodovinskih znanosti, direktor in višji znanstveni sodelavec na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Vzpostavili smo delovni stik in začeli reševati tekoče probleme. V Državnem svetu smo dali že nekaj pobud, nazadnje, da se za 2-3 mesece podaljša poročanje na projektih, kjer prihaja do zamud zaradi koronavirusa. Prav tako začenjamo debato o novem raziskovalnem zakonu, kjer si raziskovalci želimo, da se črta iz predloga predvsem vse diskriminatorne člene, nakar bi zakon verjetno dobil podporo vseh sodelujočih.

Glede na pobude, da se doda diskriminatorne člene v predlog zakona, je prišlo do potrebe po preverjanju vse zakonodaje tako na nivoju ministrstva, kot tudi v pravilnikih ARRS. To sodi v krog aktivnosti Državnega sveta, zato naprošamo vse raziskovalke in raziskovalce, da nam sporočijo (matjaz.gams@ijs.si), če so opazili katerikoli tak stavek v kateremkoli pravilniku, zakonu … na področju znanosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *