3. Poročilo delovanja v Državnem svetu

Spoštovane kolegice in kolegi!

1. avtonomija univerze
Prosim odgovorite z DA pred vrstico v odgovoru:
a) priredimo posvet o tem v DS
b) naredimo neformalni pogovor s predstavniki
c) ne naredimo nič (razlaga spodaj)

2. demografski posvet v DS (spodaj)

3. kolikokrat na mesec naj vas vprašam za nasvet maksimalno (DA pred
vrstico)
a) če je potrebno, do 2x mesečno
b) max 1x mesečno
c) max 1x na 2 meseca (razlaga spodaj)
(če kdo ne želi sprejemati pošte, lahko vedno odgovori tako)

————————————
1. avtonomija univerze
Name so se obrnili profesorji, predvsem dr. C. Ribičič, s prošnjo, da
podprem njihovo pobudo za oceno ustavnosti zakonodaje glede univerz.
Nisem pravnik, ampak podpiram, da imajo zaposleni na univerzah pravice
skladno z Ustavo. Saj bo Ustavno sodišče presodilo, kaj drži in kaj ne.
Potem so se name obrnili predstavniki sindikatov, da so predlogi za
oceno ustavnosti v smislu, da bi zmanjšali pravice delavcem in dali
dekanom in rektorjem preveč pravic. Šment, kaj pa sedaj?

————————————

2. Demografski posvet je bil izveden

http://www.ds-rs.si/node/3590 . Vabilo je v dodatku.

Vabilo