56. Pobuda za uporabo umetne inteligence pri obravnavi kovida

Zdravo. Komisija je na mojo pobudo uvrstila točko o uporabi računalniških metod pri iskanju dobrih ukrepov proti kovidu. Na predstavitvi je sodelovalo Ministrstvo za zdravje in več strokovnjakov na tem področju. Na koncu smo poslali pobudo, da naj MZ razmisli o večji uporabi računalniških modelov in umetne inteligence pri preprečevanju problematike ukrepov kovida.

Odgovor vlade/ministrstva je spodaj:

—————————

Številka: 18100-14/2021/5
Datum: 24. 8. 2021

Mnenje o sklepu 40. seje Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za kulturo, znanost, šolstvo in šport o problematiki COVID-19 in iskanju optimalnih rešitev

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport Državnega sveta Republike Slovenije je na 40. seji, 28. 6. 2021 sprejela sklep, da podpira prenos inovativnih znanstvenih dosežkov za reševanje izzivov COVID-19 v prakso. Pri tem poziva Vlado oz. pristojno ministrstvo, da vzpostavi koordinacijo med relevantnimi strokovnjaki naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih ved in preveri njihove prebojne inovacije za iskanje optimalnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 ter odgovorno sprejme najbolj optimalno rešitev in jo čim hitreje tudi uporabi v praksi. Komisija podpira tudi krepitev digitalizacije v zdravstvu s ciljem povečanja dostopnosti zdravstvenih storitev, prijaznejšega zdravstva in oskrbe pacientov ter razbremenitve zdravstvenega osebja.

Vlada Republike Slovenije izpostavlja, da je epidemija COVID-19 pred nas postavila veliko izzivov in vprašanj ter močno zaznamovala naše zasebno, družbeno in gospodarsko življenje. Slovenski sistem zdravstvenega varstva se je soočil z okoliščinami, ki jih še nismo imeli in pred katerimi so klecnile tudi nekatere močnejše in bolj razvite države. V Sloveniji smo preprečili razpad zdravstvenega sistema in tudi zaradi požrtvovalnega dela zdravstvenih delavcev in drugih zaposlenih zagotovili, da so vsi bolniki s COVID-19 dobili vso potrebno zdravstveno oskrbo. Zdravstveni sistem se je prilagodil in še posebej primarno zdravstveno varstvo je odigralo zelo pomembno vlogo pri obvladovanju epidemije. Lokalni zdravstveni domovi so postali vstopne točke za varno obravnavo v zdravstvenem sistemu, mesta množičnega testiranja in v zadnjem času tudi cepljenja.

V Sloveniji smo za zajezitev širjenja, podobno kot v drugih državah, sprejemali številne tako imenovane nefarmakološke ukrepe, kot so higiena rok in kašlja, vzdrževanje medosebne razdalje, uporaba zaščitnih mask ipd. V začetni fazi so bili ti ukrepi, ob odsotnosti učinkovitih zdravil in ob omejenih količinah cepiv, edino učinkovito orožje za zamejevanje epidemije.

Ukrepi so pomembno vplivali tako na družbeno življenje kot na gospodarstvo. Državni zbor je sprejel številne zakonodajne ukrepe z različnimi finančnimi vzpodbudami in drugimi ukrepi, katerih cilj je ohranjanje delovnih mest in socialne varnosti zaposlenih, zlasti v panogah, ki so bile zaradi epidemije najbolj prizadete.

V Sloveniji se je s poletjem epidemiološka situacija izboljšala, vendar je virus še vedno med nami. Pojav delta različice koronavirusa pred nas postavlja nove izzive in kaže, da z epidemijo še zdaleč nismo opravili. Zavedati se moramo, da je virus SARS-Cov-2 izredno nepredvidljiv. Mutacije virusa in napovedovanje njihovega vpliva na širjenje virusa znotraj populacije, hkrati z napovedmi o sproščanju ali nesproščanju predvsem tako imenovanih nefarmakoloških ukrepov in kako precepljenost vpliva na sproščanje ukrepov in obvladovanje virusa, bo eden od največjih izzivov prihodnosti obvladovanja tega virusa.
Vlada Republike Slovenije meni, da bo uporaba modelov za napovedovanje širjenja epidemije glede na različne scenarije, ki bodo napovedovali stopnjo sproščanja ukrepov, stopnjo vpliva novih mutacij virusa, stopnjo vpliva precepljenosti itd., igrala ključno vlogo pri obvladovanju tega virusa. Glede na navedeno Vlada Republike Slovenije podpira prenos inovativnih znanstvenih dosežkov za reševanje izzivov COVID-19 v prakso. Aktivno je pristopila k iskanju rešitev, da bi s prenosom uporabe računalniških modelov, ki jih razvija umetna inteligenca, v prakso izboljšali predvidljivost poteka epidemije COVID-19 in pravočasno sprejeli optimalne ukrepe za njeno zajezitev. Državna sekretarja Ministrstva za zdravje sta se že sestala s strokovnjaki na področju priprave modelov za napovedovanje situacij s področja epidemiologije in dogovorili so se, da strokovnjaki preučijo izvedbo konkretne naloge s področja epidemije COVID-19 in podajo možne rešitve.

Prav tako je Ministrstvo za zdravje pripravilo predlog Strategije za obvladovanje epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji 2021-2023, kjer je vključilo tudi področje uporabe modeliranja.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *