41. Uspela pobuda za sodelovanje z MOP

MOP je sprejel pobudo in pripravlja sestanek delovne skupine, kjer bomo iz Bele knjige poiskali predloge, ki so sprejemljivi tudi za MOP.

Iz odgovora MOP: Na podlagi navedenega MOP pozdravlja pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa, naj v sodelovanju s predstavniki stroke s področja varstva okolja sprejme ustrezne ukrepe za kakovostno strokovno varovanje okolja, ter ob tem ugotavlja, da v okviru priprave, spremljanja in izvajanja dokumentov politik ministrstva taka sodelovanja že potekajo. Smiselno je graditi na obstoječih rezultatih in povezati tako potenciale strokovnih partnerstev, s katerimi MOP že sodeluje, kot strokovnjake, ki so na osnovi posveta »Znanost o okolju« pripravili »Belo knjigo strokovnega varovanja okolja«. MOP napoveduje, da bo k vzpostavljanju platforme za krepitev povezovanja »okoljskega in trajnostnega« ter »raziskovalnega, razvojnega, inovacijskega« področja v letu 2020 povabil tudi avtorje »Bele knjige strokovnega varovanja okolja«.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *