9. Novi raziskovalni zakon

Spoštovane kolegice in kolegi, kar nekaj mesecev je minilo od zadnjega poročanja, dela je bilo obilo, dosežkov tudi kar precej. Povsod sem trdo zastopal znanost, raziskovanje, razvoj, stroko. Sprejet je bil proračun in povečanje sredstev za raziskovanje. Dobili smo pojasnilo oz. dovoljenje, da avtonomna vozila lahko vozijo po slovenskih cestah. Delamo naprej na prepovedi avtonomnih orožij, pripravljamo posvete o starejših, cepljenju itd. Uredil sem 2 poštna naslova drzavnisvetias@gmail.com (Inženirska akademija Slovenije) in drzavnisvetijs@gmail.com (IJS), kamor pošiljam tekoče informacije o dogajanjih v DS (redno pošiljam še v SAZU). Na nekaj mesecev pošljem pošto predsednikom društev. Trenutno pa je vroča tema predlog novega raziskovalnega zakona – v nadaljevanju:

  1. Predlog novega raziskovalnega zakona (http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/zakonodaja/predlogi/znanost/ZZRID_180419.pdf)
  2. Moje osebno mnenje je žal negativno, opisano v neformalnem osnutku za razpravo v delovni skupini Inženirske akademije Slovenije (dodatek pošte, poslan društvom). Osnovni problem je v tem, da jemlje moč odločanja raziskovalkam in raziskovalcem in jo predaja v roke vodstvenih in uradniških struktur. Kot da v postopku niso sodelovali zastopniki raziskovalcev in področja kot takega?
  3. V Državnem svetu bomo izpeljali svoje aktivnosti (komisija, posvet itd.). Najprej pa bomo glasovali, da vidim, kakšno mnenje lahko zastopam. Se pa še ne mudi, tako da predlagam, da izpeljemo glasovanje v roku nekaj tednov – ko boste prepričani, da razumete, kaj bodo prinesle zadnje spremembe, prosim sporočite svoje mnenje po elektronski pošti. Seveda bom zastopal skupno mnenje.

Lep pozdrav
prof. dr. Matjaž Gams
Državni svetnik za raziskovalno dejavnost
P.S. Rebalans in s tem dodatna sredstva za znanost so uspela (spodnji mail društvom). Bilo je kar naporno speljati, ampak smo sodelovali pri tem postopku po svojih najboljših močeh. Ministrstvo se je pri tem zelo izkazalo.