6. Poročilo

23.12.2018
Kaj lahko povem malo pred prazniki in po prvem letu dela v Državnem svetu? Morda tole: 

  1. Še bolj jasno kot pred letom postaja, da je premalo zavedanja, da bi vsi skupaj morali delovati za dobro znanosti in razvoja, za dobrobit slovenske, evropske in človeške civilizacije. Osebno sem sem temu zavezal že pred letom, sedaj se toliko bolj odločno.
  2. Čim več znanosti v politiko in čim manj ideologije in politike v znanosti. V prvem letu je bilo kar pretresljivo spoznanje, koliko ideologije je ne samo v politiki, ampak tudi v znanosti sami. Večkrat se vprašam, ali celo nekatere kolegice in kolegi ne vidijo, da so postali zaslepjeni z ideologijami, z razdelitvami, namesto da bi se oprli na znanstvena spoznanja napram ideološkim dogmam in stranpotem. 
  3. Znanstveniki se moramo začeti obnašati kot skupnost, kot kolektiv: slovenski, evropski, svetovni. V prvem letu se je pokazalo, da smo pogosto razdeljeni po mnogo črtah: med levo in desno usmerjenimi, med Ljubljano in Mariborom, univerzami in inštititi, gospodarstvom in akademskim svetom, med moškimi in ženskami, mladimi in starimi … Kot je reklo že mnogo mislecev: razdeljeni pademo, skupaj smo močni! 
  4. Da bi preprečili nadalje razslojevanje znanosti, moramo s pomembnih mest izločiti tiste, ki nimajo pozitivnega odnosa do znanosti, do znanstvene skupnosti na prvem mestu, ampak dajejo prednost ideologijam in vsemu drugemu, prej omenjenemu. Vsi skupaj od sindikatov do univerz in inštitutov, Maribora in Ljubljane, gospodarstva in akademske sfere, od strokovnjakov do medijev in politikov ter vseh drugih poklicev, podprimo področje raziskovanja
  5. V letu dela sem doživel premalo podpore s strani inštitucij, operativnih posameznikov z raziskovalnih inštitucij (največ pomoči sem dobil s strani DS), bolj ali manj moram vse delati sam, poleg tega, da sem raziskovalec, vodja odseka, mentor itd., obremenitve v DS pa so bistveno večje kot pričakovano. Če ne bi bilo vrste prijaznih  internih pošt podpore in konstruktivnih pripomb ter pogovorov s kolegi, bi bilo delo v DS izrazito negativno s stališča čustvene podpore. Zato vsem kolegicam in kolegom, ki ste kakorkoli podprli prizadevanja za več znanosti, večje financiranje, več strokovnosti, najlepša hvala. Brez vas bi bilo življenje v DS grenko!
  6. Doživel sem precej osebnih in strokovnih napadov, več kot pričakovano, pod človeškim in strokovnim nivojem, podobno kot se to dogaja marsikateremu bistveno bolj vidnemu in znanemu znanstveniku – v 2018 so napadli tako Einsteina kot Neila Tysona ali Elona Muska (najbolj znani posamezniki). Zakaj se hudoba zliva predvsem po intelektualno izstopajočih, je težko reči, žalostno in obsojanja vredno pa je, kadar se napadom na znanost in znanstvenike pridružijo slovenski znanstveniki!
  7. Na koncu pa je vendar potrebno reči: v letu 2018 je bilo v Znanstvenem svetu ogromno narejenega za raziskovanje, za dobro slovenske, nekaj pa tudi evropske in svetovne civilizacije. Še malo več pozitivne energije in enotnosti in se bodo razmere morale obrniti na bolje! Zato si podajmo roko in skupaj stopimo v lepše in boljše 2019:

Naj bodo znanje, spoštovanje, resnica, iskrenost, sodelovanje, pogum, ponos in stanovska pripadnost raziskavam ter razvoju tiste kvalitete, ki bodo v letu 2019 spodbujale, povezovale in usmerjale naša prizadevanja in razvoj na področju znanosti in v medčloveških odnosih.