Agent and multi-agent systems

In broad sense, an agent is an intelligent, autonomous entity that perceives its environment through sensors and acts upon that environment through actuators. We work on a wide range of topics, for example:

  • Learning agents, including computational architectures for learning agents, evolution, adaptation, and multi-agent learning
  • Agent-based simulation, including emergent behavior, participatory simulation, and simulation techniques, tools and environments
  • Agent decision-making architectures and their evaluation, including reasoning (single and multi-agent), knowledge representation, ontological reasoning, and planning
  • Agent-oriented software engineering, including agent development techniques, tools and environments, agent programming languages
  • Virtual agents, including agents in games and virtual environments, companion and conversational agents

Contact Matjaž Gams

CURRENT PROJECTS

WellBEEing

A. Gradišek The goal of the project is to assess the condition of bee colonies using a series of smart...

Stem Cell Therapy for Chronic Heart Failure

A. Gradišek The project deals with the stem cell therapy that can benefit patients suffering from chronic heart failure. The...

TSAAI

A. Gradišek We are developing the platform FUTUR-IA which will contain eight modules about various AI topics. The aim is...

Artificial intelligence and intelligent systems

Artificial intelligence and intelligent systems

V. Janko, M. Gams, B. Filipič, T. Šef, M. Luštrek, T. Tušar, A. Gradišek, E. Dovgan, M. Mlakar, J. Krivec,...

PAST PROJECTS

VALENCE Project

VALENCE Project

The department of intelligent systems (E9) continues to work closely with partners regarding the VALENCE (Advancing machine learning in vocational...

ROBKONCEL

ROBKONCEL

M. Gams, A. Marinko Short description, main aims and objectives of the project: Intelligent system for total quality control in...

INSIEME

INSIEME

M. Gams, E. Dovgan, P. Kocuvan ISE-EMH INSIEME: Electronic and Mobile Health Platform Short description, main aims and objectives of...

BATMAN

BATMAN

M. Gams, A. Gradišek, E. Dovgan, Z. Vuk BATMAN: Biomolecular Analyzes for Tailored Medicine in Acne iNversa Short description, main...

URBANITE

URBANITE

M. Gams, M. Smerkol URBANITE: Supporting the decision-making in urban transformation with the use of disruptive technologies Short description, main...

Adaptive Predictive Analytics and Decisioning Engine in Cloud

Adaptive Predictive Analytics and Decisioning Engine in Cloud

B. Kaluža Adaptive Predictive Analytics and Decisioning Engine in Cloud project Short description, main aims and objectives of the project:...

1 2 3 4

PEOPLE

Prof. Matjaž Gams

Department Head, Agent and Multi-Agent Systems Head

+386 1 477 3644

Dr. Anton Gradišek

Agent and Multi-Agent Systems

+386 1 477 3967

Primož Kocuvan, M.Sc.

Agent and Multi-Agent Systems

+386 1 477 3967

Žiga Kolar, B.Sc.

Agent and Multi-Agent Systems

+386 1 477 3865

Dr. Jana Krivec

Agent and Multi-Agent Systems

Maj Smerkol, B.Sc.

Agent and Multi-Agent Systems

+386 1 477 3031

David Susič, M.Sc.

Agent and Multi-Agent Systems

+386 1 477 3812

Dr. Tomaž Šef

Agent and Multi-Agent Systems

+386 1 477 3419

Miljana Shulajkovska, M.Sc.

Agent and Multi-Agent Systems

+386 1 477 3633

PUBLICATIONS

275 entries « 3 of 6 »

2020

Journal Articles

Jana Krivec, Tjaša Popović

Vpliv interakcije in vzgojnega stila na koncentracijo predšolskih otrok Journal Article

In: Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko, vol. letn. 35, no. [št.] 3/4, pp. str. 100-116, 2020.

BibTeX

Erik Dovgan, Anton Gradišek, Mitja Luštrek, Mohy Uddin, Aldilas Achmad Nursetyo, Sashi Kiran Annavarajula, Yu-Chuan Li, Shabbir Syed-Abdul

Using machine learning models to predict the initiation of renal replacement therapy among chronic kidney disease patients Journal Article

In: PloS one, vol. vol. 15, no. no. 6, pp. str. 1-18, 2020.

BibTeX | Links:

Martin Gjoreski, Vito Janko, Gašper Slapničar, Miha Mlakar, Nina Reščič, Jani Bizjak, Vid Drobnič, Matej Marinko, Nejc Mlakar, Mitja Luštrek, Matjaž Gams

Classical and deep learning methods for recognizing human activities and modes of transportation with smartphone sensors Journal Article

In: Information fusion, vol. vol. 62, pp. str. 47-62, 2020.

BibTeX | Links:

Books

Martin Gjoreski

A fusion of classical and deep machine learning for mobile health and behavior monitoring with wearable sensors : doctoral dissertation = Spoj klasičnega in globokega strojnega učenja za mobilno spremljanje zdravja in obnašanja z nosljivimi senzorji : doktorska disertacija Book

[M. Gjoreski], Ljubljana, 2020.

BibTeX

Andrej Raspor, Metka Nežič, Nevenka Podgornik, Jana Krivec, Primož Rakovec, Bojan Macuh, Miha Černetič, Kaja Kos, Vanja Tajnšek, Marija Turnšek Mikačić, Irena Kopitar, Maja Ptičar, Miloš Požar

S skrbjo za sodelavce do boljših rezultatov podjetja Book

1. izd., Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, Dolga Poljana, 2020.

BibTeX

Book Chapters

Hristijan Gjoreski, Simon Stankoski, Ivana Kiprijanovska, Anastasija Nikolovska, Natasha Mladenovska, Marija Trajanoska, Bojana Velichkovska, Martin Gjoreski, Mitja Luštrek, Matjaž Gams

Wearable sensors data-fusion and machine-learning method for fall detection and activity recognition Incollection

In: Hiram Ponce (Ed.): Challenges and trends in multimodal fall detection for healthcare, pp. str. 80-96, Springer, Cham, 2020.

BibTeX

Jana Krivec, Primož Rakovec, Tjaša Stepišnik Perdih

The role of ICT in adolescents dealing with psychosocial problems Incollection

In: Matej Makarovič, Borut Rončević (Ed.): Technology and social choices in the era of social transformations, pp. str. 59-79, P. Lang, Berlin [etc.], 2020.

BibTeX

Conference Papers

Jernej Zupančič, Miha Štravs, Miha Mlakar

MightyFields Voice : voice-based mobile application interaction Inproceedings

In: Veljko Pejović, Matjaž Kljun, Vida Groznik, Domen Šoberl, Klen Čopič Pucihar, Bojan Blažica, Jure Žabkar, Matevž Pesek, Jože Guna, Simon Kolmanič (Ed.): Interakcija človek-računalnik v informacijski družbi = Human-Computer Interaction in Information Society : 7. oktober 2020, 7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek H = volume H, pp. str. 13-16, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Alina Luminila Machidon, Maj Smerkol, Matjaž Gams

URBANITE H2020 project : algorithms and simulation techniques for decision - makers Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 68-71, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Gašper Slapničar, Erik Dovgan, Jakob Valič, Mitja Luštrek

Mental state estimation of people with PIMD using physiological signals Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 92-95, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Gašper Slapničar, Vito Janko, Tine Kolenik, Mitja Luštrek, Matjaž Gams

Cognitive, psychological and social influence on spread of COVID-19 Inproceedings

In: Toma Strle, Jaša Černe, Olga Markič (Ed.): Kognitivna znanost = Cognitive Science : 8. oktober 2020, 8 October, 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek B = volume B, pp. str. 56-59, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Simon Stankoski, Mitja Luštrek

Energy-efficient eating detection using a wristband Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 96-99, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Tine Kolenik, Martin Gjoreski, Matjaž Gams

PerMEASS - personal mental health virtual assistantwith novel ambient intelligence integration Inproceedings

In: Ester Zumpano (Ed.): Proceedings of the First International AAI4H - Advances in Artificial Intelligence for Healthcare Workshop co-located with the 24th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2020), Santiago de Compostela, Spain, September 4, 2020, pp. str. 8-12, CEUR-WS, [S. l.], 2020.

BibTeX

Matjaž Gams

Izumiranje Slovencev in drugih narodov Inproceedings

In: Drago Čepar (Ed.): Kadrovska vrzel v Sloveniji : zakaj v Sloveniji primanjkuje ljudi v delovni starosti : zbornik okrogle mize, 30. januarja 2020 v Ljubljani, pp. str. 30-32, Inštitut dr. Antona Korošca, SLS - Slovenska ljudska stranka, Ljubljana, 2020.

BibTeX

Matjaž Gams

Etika in mediji Inproceedings

In: Franci Pivec, Marjan Krisper, Matjaž Gams (Ed.): Etika in stroka = Professional Ethics : 7. oktober 2020, 7 October, 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek D = volume D, pp. str. 8-11, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Matjaž Gams

The shrinking of human population and causes for it - is women education and empowerment among them? = Zmanjševanje človeške populacije in razlogi - ali sta žensko izobraževanje in emancipacija med njimi? Inproceedings

In: Janez Malačič, Tomaž Ogrin, Matjaž Gams (Ed.): Ljudje in okolje = People and Environment : 7. oktober 2020, 7 October, 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek F = volume F, pp. str. 5-8, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Jerneja Žganec Gros, Miro Romih, Tomaž Šef

eBralec 4 : hibridni sintetizator slovenskega govora Inproceedings

In: Veljko Pejović, Matjaž Kljun, Vida Groznik, Domen Šoberl, Klen Čopič Pucihar, Bojan Blažica, Jure Žabkar, Matevž Pesek, Jože Guna, Simon Kolmanič (Ed.): Interakcija človek-računalnik v informacijski družbi = Human-Computer Interaction in Information Society : 7. oktober 2020, 7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek H = volume H, pp. str. 17-20, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Stefan Kalabakov, Primož Kocuvan, Jani Bizjak, Samo Gazvoda, Matjaž Gams

Deep transfer learning for the detection of imperfections on metallic surfaces Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 35-38, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Carlo De Masi, Mitja Luštrek

Drinking detection from videos in a home environment Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 15-18, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

David Golob, Primož Kocuvan, Jože Ravničan, Janko Petrovčič, Jani Bizjak, Matjaž Gams, Stefan Kalabakov, Gregor Dolanc

Detekcija napak na industrijskih izdelkih = Defect detection on industrial products Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 27-31, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Argyro Mavrogiorgou, Maroje Sorić, Gregor Jurak, Mitja Luštrek, Anton Gradišek, others

CrowdHEALTH : an e-health big data driven platform towards public health policies Inproceedings

In: ICT4AWE 2020, 6th Interational Conference on Information and Communication Technology for Aging Well and e-Heath, 2020.

BibTeX

Maj Smerkol, Žan Počkar, Alina Luminila Machidon, Matjaž Gams

Traffic simulation software in the context of mobility policy support system = Programska oprema za simulacijo prometa v kontekstu sistema za podporo mobilnostne politike Inproceedings

In: Janez Malačič, Tomaž Ogrin, Matjaž Gams (Ed.): Ljudje in okolje = People and Environment : 7. oktober 2020, 7 October, 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek F = volume F, pp. str. 34-37, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Anže Marinko, Klara Golob, Ema Jemec, Urša Klun, Matjaž Gams

A new study of expected human longevity Inproceedings

In: Toma Strle, Jaša Černe, Olga Markič (Ed.): Kognitivna znanost = Cognitive Science : 8. oktober 2020, 8 October, 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek B = volume B, pp. str. 38-41, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Nina Reščič, Marko Jordan, Jasmin de Boer, Ilse Bierhoff, Mitja Luštrek

Mobile nutrition monitoring system : qualitative and quantitative monitoring Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 80-83, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Andrejaana Andova, Stefano Bromuri, Mitja Luštrek

Using Mozilla's DeepSpeech to improve speech emotion recognition Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 7-10, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Erik Dovgan, Bogdan Filipič

Semantic feature selection for AI-based estimation of operation durations in individualized tool manufacturing Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 19-22, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Junoš Lukan, Marko Katrašnik, Larissa Bolliger, Els Clays, Mitja Luštrek

STRAW application for collecting context data and ecological momentary assessment Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 63-67, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Tine Kolenik, Martin Gjoreski, Matjaž Gams

Designing an intelligent cognitive assistant as persuasive technology for stress, anxiety and depression relief Inproceedings

In: Mette Skov (Ed.): PERSUASIVE-ADJ 2020 adjunct proceedings, CEUR-WS, [S. l.], 2020.

BibTeX

Andraž Levstek, Darja Silan, Aljoša Vodopija

Analiza glasu kot diagnostična metoda za odkrivanje Parkinsonove bolezni = Speech anlysis as a diagnostic method for the detection of Parkinson's disease Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 59-62, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Ivana Kiprijanovska, Jani Bizjak, Matjaž Gams

Fall detection and remote monitoring of elderly people using a safety watch Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 39-42, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Tine Kolenik, Matjaž Gams

Progressing social good by reducing mental health care inequality with persua-sive technology Inproceedings

In: AI for social good : Harvard CRCS Workshop, July 20-21, pp. 5 str., 2020.

BibTeX

Primož Kocuvan, Jani Bizjak, Stefan Kalabakov, Matjaž Gams

Avtomatska detekcija obrabe posnemalnih igel = Automatic wear detection of broaches Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 51-54, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Ivana Kiprijanovska, Hristijan Gjoreski, Matjaž Gams

Abnormal gait detection using wrist-worn inertial sensors Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 47-50, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Jernej Zupančič, Borut Budna, Miha Mlakar, Maj Smerkol

Smart issue retrieval application Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 112-115, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Ivana Kiprijanovska, Jani Bizjak, Samo Gazvoda, Matjaž Gams

Machine vision system for quality control in manufacturing lines Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 43-46, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Stefan Kalabakov, Simon Stankoski, Nina Reščič, Ivana Kiprijanovska, Andrejaana Andova, Clement Picard, Vito Janko, Martin Gjoreski, Mitja Luštrek

Tackling the SHL challenge 2020 with person-specific classifiers and semi-supervised learning Inproceedings

In: UbiComp/ISWC '20 adjunct : proceedings of the 2020 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2020 ACM International Symposium on Wearable Computers : September 12-17, 2020 : September 12-17, 2020, pp. str. 323-328, ACM = The Association for Computing Machinery, New York, New York, 2020.

BibTeX | Links:

Martin Gjoreski, Vladimir Kuzmanovski, Marko Bohanec

Generating alternatives for DEX models using Bayesian optimization Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 23-26, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Tine Kolenik, Matjaž Gams

Povečevanje enakosti (oskrbe duševnega zdravja) s prepričljivo tehnologijo = Increasing equality (in mental health care) with persuasive technology Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 55-58, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

2019

Journal Articles

Lidija Strojnik, Matej Stopar, Emil Zlatić, Doris Kokalj, Mateja Naglič Gril, Bernard Ženko, Martin Žnidaršič, Marko Bohanec, Biljana Mileva Boshkoska, Mitja Luštrek, Anton Gradišek, Doris Potočnik, Nives Ogrinc

Authentication of key aroma compounds in apple using stable isotope approach Journal Article

In: Food chemistry, no. vol. 277, pp. str. 766-773, 2019.

BibTeX | Links:

Matjaž Gams, Irene Yu-Hua Gu, Aki Härmä, Andrés Muñoz, Vincent Tam

Artificial intelligence and ambient intelligence Journal Article

In: Journal of ambient intelligence and smart environments, vol. vol. 11, no. no. 1, pp. str. 71-86, 2019.

BibTeX | Links:

Erik Dovgan, Matjaž Gams, Bogdan Filipič

A real-time multiobjective optimization algorithm for discovering driving strategies Journal Article

In: Transportation science, vol. vol. 53, no. no. 3, pp. str. 695-707, 2019.

BibTeX | Links:

Matjaž Gams

IKT trendi v oskrbi Journal Article

In: Kakovostna starost : časopis za socialno gerontologijo in gerontagogiko, vol. vol. 22, no. št. 4, pp. str. 14-26, 2019.

BibTeX

Jana Krivec, Tjaša Stepišnik Perdih

Comparison of self-perception between Slovenian, Finnish and Lebanese students = Primerjava samozaznave pri slovenskih, finskih in libanonskih študentih in študentkah Journal Article

In: Kairos : slovenska revija za psihoterapijo, vol. letn. 13, no. št. 3/4, pp. str. 155-175, 2019.

BibTeX

Books

Tomaž Kompara, Igor Gornik, Peter Virtič, Rene Markovič, Miha Mlakar, Matjaž Gams, Danijel Jankovec, Jože Dermol

Sistem za krmiljenje pametnega doma z uporabo umetne inteligence : patent SI 25667 A, 2019-12-31 Book

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Ljubljana, 2019.

BibTeX

Book Chapters

Vito Janko, Martin Gjoreski, Gašper Slapničar, Miha Mlakar, Nina Reščič, Jani Bizjak, Vid Drobnič, Matej Marinko, Nejc Mlakar, Matjaž Gams, Mitja Luštrek

Winning the Sussex-Huawei locomotion-transportation recognition challenge Incollection

In: Nobuo Kawaguchi (Ed.): Human activity sensing : corpus and applications, pp. str. 233-250, Springer, Cham, 2019.

BibTeX

Conference Papers

Marko Katrašnik, Junoš Lukan, Mitja Luštrek, Vitomir Štruc

Razvoj postopka diarizacije govorcev z algoritmi strojnega učenja Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci : zbornik 22. Mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2019, 10. oktober 2019 : zvezek A = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : proceedings of the 22nd International Multiconference Information Society - IS 2019, 10 October, 2019, Ljubljana, Slovenia : volume A, pp. str. 57-60, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2019.

BibTeX

Timotej Knez, Martin Gjoreski, Veljko Pejović

Analiza vpliva težavnosti računalniške igre na izmerjenevrednosti fizioloških signalov Inproceedings

In: Bojan Blažica, Klen Čopič Pucihar, Matjaž Kljun, Ines Kožuh, Jure Žabkar (Ed.): Interakcija človek-računalnik v informacijski družbi : zbornik 22. Mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2019, 9. oktober 2019 : zvezek H = Human-Computer Interaction in Information Society : proceedings of the 22nd International Multiconference Information Society - IS 2019, 9 October, 2019, Ljubljana, Slovenia : volume H, pp. str. 5-8, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2019.

BibTeX

Andrejaana Andova, Mitja Luštrek

Five attempts at cross-dataset speech emotion recognition Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci : zbornik 22. Mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2019, 10. oktober 2019 : zvezek A = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : proceedings of the 22nd International Multiconference Information Society - IS 2019, 10 October, 2019, Ljubljana, Slovenia : volume A, pp. str. 81-84, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2019.

BibTeX

Octavian-Mihai Machidon, Aleš Tavčar

Exploring European cultural heritage using conversational agents Inproceedings

In: Mihai Duguleanǎ, Marcello A. Carrozzino, Matjaž Gams, Iulian Tanea (Ed.): VR technologies in cultural heritage : First International Conference, VRTCH 2018, Brasov, Romania, May 29-30, 2018 : revised selected papers, pp. str. 184-194, Springer, Cham, 2019.

BibTeX | Links:

David Golob, Matjaž Gams, Aleš Tavčar

EkoSmart asistent za iskanje po integracijski platformi Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci : zbornik 22. Mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2019, 10. oktober 2019 : zvezek A = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : proceedings of the 22nd International Multiconference Information Society - IS 2019, 10 October, 2019, Ljubljana, Slovenia : volume A, pp. str. 17-20, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2019.

BibTeX

275 entries « 3 of 6 »