News and Events | Department of Intelligent Systems

News and Events

November 24th, 2017

Na volitvah v Državni svet 23.11.2017 je bil za predstavnika za raziskovalno dejavnost izvoljen prof. dr. Matjaž Gams. S tem smo raziskovalci dobili zagovornika znanosti in razvoja v Državnem svetu. Zainteresirani naj se obrnejo na društva, ki so podprla izvolitev, … Continue reading

October 23rd, 2017

It is now confirmed: Proceedings of the 8th International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications, BIOMA 2018, will be published in the Springer series Lecture Notes in Computer Science (LNCS). The paper submission deadline is 1 December 2017.

August 22nd, 2017

Sodelavci z odseka E9 so dobili nagrado za najboljši referat na delavnici Boom – IJCAI 2017, katera je del največje svetovne konference IJCAI 2017. Naslov referata: Intelligent Assistant Carer for Active Ageing Avtorji: Jani Bizjak, Anton Gradisek, Luka Stepancic, Hristijan … Continue reading

August 10th, 2017
August 7th, 2017

Odsek za inteligentne sisteme Instituta »Jožef Stefan« (http://dis.ijs.si) išče študente računalništva in informatike ali drugih naravoslovnih smeri 1. in 2. stopnje. Študentje morajo znati programirati in biti sposobni samostojnega reševanja problemov. 1. Prvi iskani profil (programerski): znanje Pythona in Jave … Continue reading

July 18th, 2017

Young Researcher (PhD candidate) position available, applications until 31 July 2017 A Young Researcher position is available at the Jozef Stefan Institute, Department of Intelligent Systems, Computational Intelligence Group, for a fixed term of three years, starting 1 October 2017. … Continue reading

July 6th, 2017

Odsek za inteligentne sisteme na IJS ima prosto mesto mladega raziskovalca, ki bo v študijskem letu 2017/2018 začel usposabljanje za pridobitev doktorata znanosti na področju računalništva. Tema raziskav bodo inteligentni sistemi s poudarkom na evolucijskem računanju in naprednih optimizacijskih metodah. … Continue reading

June 21st, 2017
June 19th, 2017

Genetic and Evolutionary Computation Conference, GECCO 2017, to be held in Berlin, 15-19 July 2017, includes the “Evolutionary Computation in Practice” track, where speakers with outstanding reputation in academia and industry present background and insider information on how to establish … Continue reading

June 14th, 2017

The Job Market is a new GECCO event where people offering jobs in Evolutionary Computation can advertise open positions and meet with potential candidates. Any kind of positions are of interest (PhD, Postdoc, Professor, Engineer, etc.) – from the academia … Continue reading

← Older posts