Zaposlitev: Mladi raziskovalec na področju računske inteligence

V Skupini za računsko inteligenco Odseka za inteligentne sisteme Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani bo v oktobru 2023 na voljo mesto mladega raziskovalca oz. raziskovalke pod mentorstvom doc. dr. Tee Tušar. Tema usposabljanja so metode računske inteligence za reševanje zahtevnih optimizacijskih problemov (več informacij o temi je na voljo na https://mr.ijs.si/doc-dr-tea-tusar/).

Raziskovalci iz Skupine za računsko inteligenco preučujemo evolucijske algoritme za eno- in večkriterijsko optimizacijo, vizualizacijo njihovih rezultatov ter metodologijo primerjave algoritmov. Ukvarjamo se tako s temeljnimi raziskavami kot prenosi v prakso ter veliko sodelujemo z raziskovalci iz tujine.

Iščemo radovedno osebo, ki želi poglobiti svoja znanja, rada razvija svoje zamisli ter pozna programski jezik Python. Do 14. septembra 2023 mora zaključiti univerzitetni študijski program druge stopnje (matematika, računalništvo ali druge ustrezne smeri) s povprečno študijsko oceno vsaj 8 (upoštevata se tudi oceni diplomskega in magistrskega dela).

Mladi raziskovalec(-ka) se bo vključil(a) v raziskave s področja računske inteligence. Zaposlen(a) bo na Institutu »Jožef Stefan« in bo obiskoval(a) doktorski študij Informacijske in komunikacijske tehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, kjer bo po uspešnem zagovoru disertacije pridobil(a) naziv doktor(ica) znanosti.

Rok za prijavo je 5. julij 2023. Več informacij o razpisu je na voljo na https://mr.ijs.si/.  

Kontakt za dodatne informacije in izkaz zanimanja: tea.tusar@ijs.si