Victory at the annual Activity Recognition competition EvAAL 2013

Valencia, Spain, hosted the Third world competition in the Activity recognition (Evaluating AAL System through Competitive Benchmarking) in July. The award ceremony took place at the AAL Forum, which is organized by European Union program “Ambient Assisted Living”, and was held in the end of September. Beside competitors from European countries, the participants also came from USA, Japan and Russia. Jožef Stefan Institute team (Simon Kozina, Hristijan Gjoreski, Matjaž Gams and Mitja Luštrek) was victorious due to a combination of accurate and fast activity recognition, sensors embedded in clothes and open source software, which was developed for the competition.

In Slovene:
Tretje svetovno tekmovanje v prepoznavanju aktivnosti (Evaluating AAL System through Competitive Benchmarking) se je odvijalo julija v Valenciji v Španiji, svečana razglasitev rezultatov pa je bila prejšnji teden na t. i. AAL Forumu, ki ga vsako leto organizira program Evropske unije »Ambient Assisted Living«. Tekmovanje organizira EU, je pa odprto za ekipe z vsega sveta. Poleg evropskih tekmovalcev se tekmovanj najpogosteje udeležujejo Američani, Japonci in Rusi. Ekipa Odseka za inteligentne sisteme Instituta »Jožef Stefan« (Simon Kozina, Hristijan Gjoreski, Matjaž Gams in Mitja Luštrek) je zmago dosegla s kombinacijo natančnega in hitrega prepoznavanja aktivnosti, v oblačila všitih brezžičnih senzorjev in odprtokodne programske opreme, ki jo je razvila.

Na finalno srečanje so ekipe pripeljale svoje sisteme za prepoznavanje aktivnosti in jih namestile na testno osebo v laboratoriju, opremljenem kot stanovanje. »Igralka« je izvedla predpisano zaporedje aktivnosti, sistemi pa so morali čim bolje prepoznati aktivnosti in hkrati čim manj ovirati igralko. Poleg tega so sodniki ovrednotili njihovo hitrost, prijaznost do uporabnika ter odprtost v smislu dokumentacije, dostopnosti programskih vmesnikov in kode. Letos je med štirimi finalisti zmagala ekipa Instituta »Jožef Stefan« z najboljšim rezultatom do sedaj, boljšim tudi od lanskoletnega dosežka univerze »Carnegie Mellon«, ZDA.

Priprave na tekmovanje so potekale zadnje pol leta, temeljijo pa na vrsti mednarodnih projektov (predvsem Confidence in Chiron), kjer je Odsek za inteligentne sisteme sodeloval s svetovnimi strokovnjaki na področju ambientalne inteligence in AAL. Razen kupljenih senzorjev so sodelavci Odseka v celoti razvili sistem od izvirnih algoritmov, ki inteligentno kombinirajo več pristopov, tja do všivanja senzorjev v oblačila.

Na Odseku za inteligentne sisteme Instituta »Jožef Stefan« se ukvarjajo z ambientalno inteligenco, področjem, katerega cilj je vključiti inteligentne računalniške sisteme v človekovo okolje na čim bolj nevsiljiv način. Aplikacije ambientalne inteligence si prizadevajo uporabniku ponuditi pravo storitev v pravem trenutku, za kar pa morajo razumeti njegovo situacijo. Bistven del situacije je, kaj uporabnik trenutno počne – prepoznati je treba njegove aktivnosti. To je tako pomemben problem, da se je letos že tretje leto zapored organiziralo mednarodno tekmovanje v prepoznavanju aktivnosti EvAAL (Evaluating AAL Systems through Competitive Benchmarking). Organizator se posebej zanima za podpodročje »ambient assisted living« (od tod kratica AAL v imenu), kar pomeni aplikacije ambientalne inteligence, namenjene starejšim, bolnim in podobnim, ki pri vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč.

Objave v medijih:

Slike: