TSAAI Module 5

To je začasni repozitorij učnega gradiva, ki je bilo pripravljeno v okviru projekta Erasmus+ KA2 TSAAI, Transversal Skills in Applied Artificial Intelligence. Projekt koordinira Univerza v Malagi, cilj projekta pa je izdelati pedagoški tečaj, s pomočjo katerega se bodo študenti seznanili z izbranimi poglavji s področja uporabne umetne inteligence. V končni verziji projekta bodo vse pedagoške enote zbrane v obliki tečaja na platformi Moodle. Zraven vsake enote bo še spremljevalni video, ki bo dolg med 5 in 10 minut in bo naložen na YouTube. Projekt financira EU v okviru projekta Erasmus+, KA220-HED-C047AAD1.

V tem repozitoriju se nahaja zaključena celota pedagoškega modula 5, informacijske in komunikacijske tehnologije. Zbrane so v datoteki zip. Modul je pripravil doc. dr. Anton Gradišek. Obsega 20 enot, kot jih navaja spodnje kazalo. Pripravljena je tudi že večina spremljevalnih videov, ki pa jih zaradi želje koordinatorja še nismo naložili na YouTube. Dostopni so lokalno na željo zainteresirane strani. Pedagoški tečaj bo dostopen tudi v jezikih projektnih partnerjev, in sicer v slovenščini, hrvaščini, severni makedonščini, nemščini, estonščini in španščini.

Download

Module 5. Information and communication technologies

Contents

  • Gaming

Board games

              Simple board games 

                Chess

                Go

Computer games

                Level creation

                3D models

                Non-playable characters

  • Security

Human recognition

                Face recognition

                Voice recognition

              Speech synthesis

              Activity recognition

Miscellaneous

                Deep fake

  • Internet technologies

Search engines

             Page rank algorithm

             Search rank optimization

Recommendation system

Recommendation system

Miscellaneous

            Advertisement bidding

            Spam filter

  • Intelligent algorithms

                IntelliSense

                NLP chatbot

                Wireless antenna optimisation

              Travelling salesman problem