Spletna aplikacija za prepoznavanje in informiranje o spolno prenosljivih okužbah

Sodelavci odseka E9 (Gams, Luštrek, Gradišek) so pomagali pri razvoju
prve slovenske interaktivne spletne aplikacije, preko katere se
uporabniki lahko informirajo glede spolno prenosljivih bolezni in se
sami diagnosticirajo oz. poiščejo pomoč.

Pri projektu so sodelovali še študenti Medicinske fakultete, Fakultete
za računalništvo in informatiko ter Ekonomske fakultete pod mentorstvom
strokovnjakov s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja, FRI
ter IJS. Aplikacija je v odprti uporabi od 13.6.2016.

Aplikacija je dosegljiva na https://aspo.mf.uni-lj.si/.