SmartCHANGE kickoff meeting

Na Institutu “Jožef Stefan” je 23. in 24. maja potekal prvi sestanek evropskega projekta SmartCHANGE. Cilj projekta, ki ga koordinira dr. Mitja Luštrek z Odseka za inteligentne sisteme, od slovenskih partnerjev pa sodeluje še raziskovalna skupina SLOfit Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, je razviti inovativno rešitev, s katero bi lahko s pomočjo umetne inteligence bolje napovedali in s personaliziranimi intervencijami korenito zmanjšali tveganje za razvoj kronično nenalezljivih bolezni. V pilotni študiji v štirih državah, tudi v Sloveniji, se bodo raziskovalci osredotočili na otroke in mladostnike, saj s pozitivnim zgledom v odraščanju lahko vplivamo na bolj zdrav življenjski slog v odrasli dobi. Namen aplikacij, ki jih bodo razvili po eni strani za zdravstvene delavce in po drugi za posameznike, bo prikazati zdravstvena tveganja, razčlenjena na dejavnike tveganja, in priporočene spremembe vedenja za njihovo zmanjšanje, na način, ki je primeren za določeno ciljno skupino. V Sloveniji se bo projekt navezal na podatke sistema SLOfit in na podatke, zbrane z uporabo pametnih senzorjev, ki jih bodo v okviru pilotne študije nosili udeleženci.