Publications

Journal Articles


Erik Čuk, Matjaž Gams, Rok Piltaver, Franc Strle, Vera Maraspin Čarman, Jurij F. Tasič, “Intelligent System for Diagnosis of Erythema Migrans“, Applied Artificial Intelligence 29 (2), 134-147, 2015.
Download: paper | BibTeX


Rok Piltaver, Mitja Luštrek, Matjaž Gams, “The pathology of heuristic search in the 8-puzzle“, Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence, vol. 24, no. 1, pp. 65-94, 2012, doi: 10.1080/0952813X.2010.545997.
Download: paper in PDF | BibTeXdraft paper in PDF


Rok Piltaver, Erik Dovgan, Matjaž Gams, “An intelligent indoor surveillance system“, Informatica (Ljubljana), vol. 35, no. 3, pp. 383-390, September 2011.
Download: Paper in PDF | BibTeX


Rok Piltaver, Erik Dovgan, Matjaž Gams, “An intelligent indoor surveillance system“, CEPIS UPGRADE, vol. 2011, no. 5, pp. 101-110, December 2011. (a republished paper from Informatica 2011 – the original paper should be cited)
Download: Paper in PDFe-journal issue

Conference Papers


Rok Piltaver, Hristijan Gjoreski, Matjaž Gams, “Person Identification using Door Accelerations”, in: 10th Anniversary Edition Workshop on Artificial Intelligence Techniques for Ambient Intelligence – AITAmI’15, 26th July, Buenos Aires, Argentina
Download: paper in PDF | Poster in PDF


Rok Piltaver, Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Sanda Martinčić-Ipšić “Comprehensibility of Classification Trees – Survey Design Validation”, in: Proceedings of 6th International Conference on Information Technologies and Information Society – ITIS 2014, 5-7 November 2014, Šmarješke toplice, Slovenia
Download: paper in PDF | Slides in PDF


Rok Piltaver, Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Sanda Martinčić – Ipšić, “Comprehensibility of classification trees – survey design”, in: Proceedings of 17th International multiconference Information Society – IS 2014, 6-10 October 2014, Ljubljana, Slovenia
Download: paper in PDF


Rok Piltaver, Tea Tušar, Aleš Tavčar, Nejc Ambrožič, Tomaž Šef, Matjaž Gams, Bogdan Filipič, “Pametno vodenje sistemov v stavbah s strojnim učenjem in večkriterijsko optimizacijo” (eng. Smart Home Systems Management Using Machine Learning and Multi-objective Optimization), in: Proceedings of 17th International multiconference Information Society – IS 2014, 6-10 October 2014, Ljubljana, Slovenia
Download: paper in PDF | Eng slides in PDF


Rok Piltaver, Mitja Luštrek, Jernej Zupančič, Sašo Džeroski, Matjaž Gams, “Multi-objective Learning of Hybrid Classifiers”, in: Proceedings of European Conference on Artificial Intelligence – ECAI 2014, 18-22 August 2014, Prague, Czech Republic
Download: paper in PDF | slides in PDF


Rok Piltaver, Mitja Luštrek, Matjaž Gams, “Multi-objective Learning of Accurate and Comprehensible Classifiers – a Case Study”, in: Proceedings of 7th European Starting AI Researcher Symposium – STAIRS 2014, 18-19 August 2014, Prague, Czech Republic
Download: paper in PDF | slides in PDF | poster in PDF


Martin Gjoreski, Hristijan Gjoreski, Rok Piltaver, Matjaž Gams, “Predicting the Arrival and the Departure Time of an Employee”, in: Proceedings of 16th International multiconference Information Society – IS 2013, 7-11 October 2013, Ljubljana, Slovenia
Download: paper in PDF | slides in PDF


Simon Kozina, Rok Piltaver, Damjan Kužnar, Matjaž Gams, “Implementacija virtualnega asistenta v sistem e-vratar” (eng: Natural Language Communication with e-Doorman), in: Proceedings of 16th International multiconference Information Society – IS 2013, 7-11 October 2013, Ljubljana, Slovenia
Download: paper in PDF | Eng slides in PDF


Rok Piltaver, Tadej Vodopivec, Matjaž Gams, “Identifikacija oseb ob vstopu skozi vrata z uporabo pospeškomera in strojnega učenja” (eng: Identification of Users Entering a Door Using Accelerometer and Machine Learning), in: Proceedings of 16th International multiconference Information Society – IS 2013, 7-11 October 2013, Ljubljana, Slovenia
Download: paper in PDF | Eng slides in PDF


Marko Pušnik, Rok Piltaver, Vedrana Viduln, Matjaž Gams, “Inteligentni sistem e-vratar” (eng: Intelligent System e-Doorman), in: Proceedings of 16th International multiconference Information Society – IS 2013, 7-11 October 2013, Ljubljana, Slovenia
Download: paper in PDF | Eng slides in PDF


Tomaž Šef, Rok Piltaver, Tea Tušar, “Projekt OpUS: »Optimizacija upravljanja energetsko učinkovitih pametnih stavb«” (eng: Optimizing the Management of Energy Efficient Smart Buildings), in: Proceedings of 16th International multiconference Information Society – IS 2013, 7-11 October 2013, Ljubljana, Slovenia
Download: paper in PDF | Eng slides in PDF


Aleš Tavčar, Rok Piltaver, Domen Zupančič, Tomaž Šef, Matjaž Gams, “Modeliranje navad uporabnikov pri vodenju pametnih hiš” (eng: Modeling User Behavior in Home Automation Systems), in: Proceedings of 16th International multiconference Information Society – IS 2013, 7-11 October 2013, Ljubljana, Slovenia
Download: paper in PDF | Eng slides in PDF


Vedrana Vidulin, Rok Piltaver, Matjaž Gams, “Pregled inteligentnih algoritmov za procesiranje senzorskih podatkov” (eng: Intelligent Algorithms for Processing Data from Sensors), in: Proceedings of 16th International multiconference Information Society – IS 2013, 7-11 October 2013, Ljubljana, Slovenia
Download: paper in PDF | Eng slides in PDF


Rok Piltaver, “Posploševanje visokonivojskih robotskih planov iz primerov“, in: Proceedings of 15th International multiconference Information Society – IS 2012, 8-12 October 2012, Ljubljana, Slovenia: vol. A, pp. 138-142, 2012.
Download: paper in PDF | slides in PDF


Rok Piltaver, “Gradnja točnih in razumljivih hibridnih klasifikatorjev na osnovi hierarhičnega gručenja“, in: Proceedings of 14th International multiconference Information Society – IS 2011, 10-14 October 2011, Ljubljana, Slovenia: vol. A, pp. 79-83, 2011.
Download: paper in PDF | slides in PDF


Rok Piltaver, “Iskanje točnih in razumljivih hibridnih klasifikacijskih dreves“, in: Proceedings of 13th International multiconference Information Society – IS 2010, 11-15 October 2010, Ljubljana, Slovenia: vol. A, pp. 82-85, 2010.
Download: paper in PDF | slides in PDF


Erik Dovgan, Rok Piltaver, Matjaž Gams, “Inteligentni sistem za nadzor objektov“, in: Proceedings of 12th International multiconference Information Society – IS 2009, 12-16 October 2009, Ljubljana, Slovenia: vol. A, pp. 89-92, 2009.
Download: paper in PDF


Rok Piltaver, “Zazvavanje nenavadnega obnašanja s sistemom za lociranje v realnem času in mehko logiko“, in: Proceedings of 12th International multiconference Information Society – IS 2009, 12-16 October 2009, Ljubljana, Slovenia: vol. A, pp. 120-123, 2009.
Download: paper in PDF | slides in PDF


Rok Piltaver, Matjaž Gams, “Expert system as a part of intelligent surveillance system“, In: Proceedings of 18th International Electrotechnical and Computer Science Conference – ERK 2009, 21-23 September 2009, Portorož, Slovenija: IEEE Region 8, Slovenia Section IEEE, vol. B, pp. 191-194, 2009.
Download: paper in PDF | Slo slides in PDF | Eng slides in PDF


Rok Piltaver, “Strojno učenje pri načrtovanju algoritmov za razpoznavanje tipov gibanja” (eng: Developing Algorithms for Classification of Human Movement Using Machine Learning), In: Proceedings of 11th International multiconference Information Society – IS 2008, 13-17 October 2008, Ljubljana, Slovenia: vol. A, pp. 37-40, 2008.
Download: paper in PDF | Slo slides in PDF | Eng slides in PDF


Rok Piltaver, Matjaž Gams, “Poveljnikova desna roka“, In: Proceedings of 17th International Electrotechnical and Computer Science Conference – ERK 2008, September 29th – October 1st 2008, Portorož, Slovenija: IEEE Region 8, Slovenia Section IEEE, vol. B, pp. 141-144, 2008.
Download: paper in PDF | slides in PDF


Rok Piltaver, Mitja Luštrek, Matjaž Gams, “Search pathology of 8-puzzle“, in: Proceedings of 10th International multiconference Information Society – IS 2007, 8-12 October 2007, Ljubljana, Slovenia: vol. A, pp. 95-98, 2007.
Download: paper in PDF | slides in PDF

Conference Abstracts and Demos


Rok Piltaver, “Jezik matematičnih izrazov nad časovnimi vrstami z leksikalnim in sintaktičnim analizatorjem ter evaluatorjem“, in: Proceedings of 2nd Jožef Stefan International Postgraduate School Students Conference, May 27th 2010, Ljubljana, Slovenija: pp. 34, 2010.
Download: abstract in PDF | poster in PDF


Rok Piltaver, Bogdan Pogorelc, Matjaž Gams, “Ambient intelligence for indoor surveillance“, In: AMI 2011, International Joit Conference on Ambient Intelligence, 16-18 November 2011, Amsterdam, Netherlands: pp. 5-8, 2011.
Download: extended abstract in PDF | slides in PDF

Theses (as Author)

Rok Piltaver, Patologija preiskovanja v igri osmih ploščic: B. Sc. thesis, University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, Ljubljana, 2007.
Download: thesis in PDF | slides in PDF

Theses (as Mentor)

Tadej Vodopivec, Identification of persons entering through the door from the accelerometers data: B. Sc. thesis, University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science, Ljubljana, 2013.
Download: thesis in PDF

Patents


Matjaž Gams, Rok Piltaver, Hristijan Gjoreski, Postopek identifikacije osebe, ki vstopa v prostor, patent P-201300281, Ljubljana, Slovenian Intellectual Property Office, Filed: September 19, 2013.


Matjaž Gams, Rok Piltaver, Domen Marinčič, Tomaž Kompara, Aleš Moljk, Igor Gornik, Janez Poje, Mitja, Virant, Interactive Door System, patent PCT/IB2013/055990, International Bureau of the World Intellectual Property Organization,
PCT International Application Filed: July 22, 2013.


Matjaž Gams, Rok Piltaver, Domen Marinčič, Tomaž Kompara, Aleš Moljk, Igor Gornik, Janez Poje, Mitja, Virant, Interaktivni vratarski sistem, patent P-201300044, Ljubljana, Slovenian Intellectual Property Office, Filed: March 1, 2013.


Matjaž Gams, Rok Piltaver, Erik Dovgan, Andrej Planina, Gašper Pintarič, Bogdan Pogorelc, Inteligentni varnostni sistem in postopek za odkrivanje neobičajnega obnašanja, patent SI23855 (A), Ljubljana, Slovenian Intellectual Property Office, February 28, 2013.
Download: patent abstract

Editor


Intelligent systems: proceedings of the 17th International Multiconference Information Society – IS 2014, October 7th-8th, 2014, Ljubljana, Slovenia: volume A / edited by Rok Piltaver, Matjaž Gams
Download: conference proceedings

Proceedings of the 16th International Multiconference Information Society – IS 2013, October 7th-11th, 2013, Ljubljana, Slovenia: volume A / edited by M. Gams, R. Piltaver, D. Mladenić, M. Grobelnik, F. Novak, B. Blažica, C. Bohak, L. Čehovin, M. Heričko, U. Kordeš, Z. Kurinčič, K. Marjanovič, T. Strle, V. A. Fomichov, O. S. Fomichova, V. Rajkovič, T. Urbančič, M. Bernik, A. Brodnik