Publications

306 entries « 3 of 7 »

2020

Conference Papers

Matjaž Gams

Izumiranje Slovencev in drugih narodov Inproceedings

In: Drago Čepar (Ed.): Kadrovska vrzel v Sloveniji : zakaj v Sloveniji primanjkuje ljudi v delovni starosti : zbornik okrogle mize, 30. januarja 2020 v Ljubljani, pp. str. 30-32, Inštitut dr. Antona Korošca, SLS - Slovenska ljudska stranka, Ljubljana, 2020.

BibTeX

Matjaž Gams

Etika in mediji Inproceedings

In: Franci Pivec, Marjan Krisper, Matjaž Gams (Ed.): Etika in stroka = Professional Ethics : 7. oktober 2020, 7 October, 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek D = volume D, pp. str. 8-11, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Matjaž Gams

The shrinking of human population and causes for it - is women education and empowerment among them? = Zmanjševanje človeške populacije in razlogi - ali sta žensko izobraževanje in emancipacija med njimi? Inproceedings

In: Janez Malačič, Tomaž Ogrin, Matjaž Gams (Ed.): Ljudje in okolje = People and Environment : 7. oktober 2020, 7 October, 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek F = volume F, pp. str. 5-8, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Simon Stankoski, Nina Reščič, Grega Mežič, Mitja Luštrek

Real-time eating detection using a smartwatch Inproceedings

In: International Conference on Embedded Wireless Systems and Networks (EWSN) 2020 : proceedings : 17-19 Februar 2020, Lyon, France, pp. str. 247-252, ACM = Association for Computing Machinery, [S. l.], 2020.

BibTeX

Jerneja Žganec Gros, Miro Romih, Tomaž Šef

eBralec 4 : hibridni sintetizator slovenskega govora Inproceedings

In: Veljko Pejović, Matjaž Kljun, Vida Groznik, Domen Šoberl, Klen Čopič Pucihar, Bojan Blažica, Jure Žabkar, Matevž Pesek, Jože Guna, Simon Kolmanič (Ed.): Interakcija človek-računalnik v informacijski družbi = Human-Computer Interaction in Information Society : 7. oktober 2020, 7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek H = volume H, pp. str. 17-20, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Stefan Kalabakov, Primož Kocuvan, Jani Bizjak, Samo Gazvoda, Matjaž Gams

Deep transfer learning for the detection of imperfections on metallic surfaces Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 35-38, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Carlo De Masi, Mitja Luštrek

Drinking detection from videos in a home environment Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 15-18, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

David Golob, Primož Kocuvan, Jože Ravničan, Janko Petrovčič, Jani Bizjak, Matjaž Gams, Stefan Kalabakov, Gregor Dolanc

Detekcija napak na industrijskih izdelkih = Defect detection on industrial products Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 27-31, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Argyro Mavrogiorgou, Maroje Sorić, Gregor Jurak, Mitja Luštrek, Anton Gradišek, others

CrowdHEALTH : an e-health big data driven platform towards public health policies Inproceedings

In: ICT4AWE 2020, 6th Interational Conference on Information and Communication Technology for Aging Well and e-Heath, 2020.

BibTeX

Maj Smerkol, Žan Počkar, Alina Luminila Machidon, Matjaž Gams

Traffic simulation software in the context of mobility policy support system = Programska oprema za simulacijo prometa v kontekstu sistema za podporo mobilnostne politike Inproceedings

In: Janez Malačič, Tomaž Ogrin, Matjaž Gams (Ed.): Ljudje in okolje = People and Environment : 7. oktober 2020, 7 October, 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek F = volume F, pp. str. 34-37, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Anže Marinko, Klara Golob, Ema Jemec, Urša Klun, Matjaž Gams

A new study of expected human longevity Inproceedings

In: Toma Strle, Jaša Černe, Olga Markič (Ed.): Kognitivna znanost = Cognitive Science : 8. oktober 2020, 8 October, 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek B = volume B, pp. str. 38-41, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Nina Reščič, Marko Jordan, Jasmin de Boer, Ilse Bierhoff, Mitja Luštrek

Mobile nutrition monitoring system : qualitative and quantitative monitoring Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 80-83, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Andrejaana Andova, Stefano Bromuri, Mitja Luštrek

Using Mozilla's DeepSpeech to improve speech emotion recognition Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 7-10, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Erik Dovgan, Bogdan Filipič

Semantic feature selection for AI-based estimation of operation durations in individualized tool manufacturing Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 19-22, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Junoš Lukan, Marko Katrašnik, Larissa Bolliger, Els Clays, Mitja Luštrek

STRAW application for collecting context data and ecological momentary assessment Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 63-67, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Tine Kolenik, Martin Gjoreski, Matjaž Gams

Designing an intelligent cognitive assistant as persuasive technology for stress, anxiety and depression relief Inproceedings

In: Mette Skov (Ed.): PERSUASIVE-ADJ 2020 adjunct proceedings, CEUR-WS, [S. l.], 2020.

BibTeX

Andraž Levstek, Darja Silan, Aljoša Vodopija

Analiza glasu kot diagnostična metoda za odkrivanje Parkinsonove bolezni = Speech anlysis as a diagnostic method for the detection of Parkinson's disease Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 59-62, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Ivana Kiprijanovska, Jani Bizjak, Matjaž Gams

Fall detection and remote monitoring of elderly people using a safety watch Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 39-42, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Tine Kolenik, Matjaž Gams

Progressing social good by reducing mental health care inequality with persua-sive technology Inproceedings

In: AI for social good : Harvard CRCS Workshop, July 20-21, pp. 5 str., 2020.

BibTeX

Primož Kocuvan, Jani Bizjak, Stefan Kalabakov, Matjaž Gams

Avtomatska detekcija obrabe posnemalnih igel = Automatic wear detection of broaches Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 51-54, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Ivana Kiprijanovska, Hristijan Gjoreski, Matjaž Gams

Abnormal gait detection using wrist-worn inertial sensors Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 47-50, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Aljoša Vodopija, Vito Janko, Mitja Luštrek, Bogdan Filipič

Constrained multiobjective optimization for the design of energy-efficient context recognition systems Inproceedings

In: Bogdan Filipič, Edmondo Minisci, Massimiliano Vasile (Ed.): Bioinspired optimization methods and their applications : 9th International Conference, BIOMA 2020, Brussels, Belgium, November 19-20, 2020, pp. str. 308-320, Springer, Cham, 2020.

BibTeX

Jernej Zupančič, Borut Budna, Miha Mlakar, Maj Smerkol

Smart issue retrieval application Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 112-115, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Nina Reščič, Tome Eftimov, Barbara Koroušić-Seljak

Comparison of feature selection algorithms for minimization of target specific FFQs Inproceedings

In: 2020 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), Atlanta, Gergia, USA : 10-13 Dec. 2020, pp. str. 3592-3595, IEEE = Institute of Electrical and Electronics Engineers, Danvers, 2020.

BibTeX | Links:

Ivana Kiprijanovska, Jani Bizjak, Samo Gazvoda, Matjaž Gams

Machine vision system for quality control in manufacturing lines Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 43-46, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Stefan Kalabakov, Simon Stankoski, Nina Reščič, Ivana Kiprijanovska, Andrejaana Andova, Clement Picard, Vito Janko, Martin Gjoreski, Mitja Luštrek

Tackling the SHL challenge 2020 with person-specific classifiers and semi-supervised learning Inproceedings

In: UbiComp/ISWC '20 adjunct : proceedings of the 2020 ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing and Proceedings of the 2020 ACM International Symposium on Wearable Computers : September 12-17, 2020 : September 12-17, 2020, pp. str. 323-328, ACM = The Association for Computing Machinery, New York, New York, 2020.

BibTeX | Links:

Martin Gjoreski, Vladimir Kuzmanovski, Marko Bohanec

Generating alternatives for DEX models using Bayesian optimization Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 23-26, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Tea Tušar

Interaktivna vizualizacija proračuna Republike Slovenije s Sankeyevim diagramom = Interactive visualization of the Slovenian budget with the Sankey diagram Inproceedings

In: Veljko Pejović, Matjaž Kljun, Vida Groznik, Domen Šoberl, Klen Čopič Pucihar, Bojan Blažica, Jure Žabkar, Matevž Pesek, Jože Guna, Simon Kolmanič (Ed.): Interakcija človek-računalnik v informacijski družbi = Human-Computer Interaction in Information Society : 7. oktober 2020, 7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd international multiconference : zvezek H = volume H, pp. str. 9-12, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

Tine Kolenik, Matjaž Gams

Povečevanje enakosti (oskrbe duševnega zdravja) s prepričljivo tehnologijo = Increasing equality (in mental health care) with persuasive technology Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : 6.-7. oktober 2020, 6-7 October 2020, Ljubljana, Slovenia : Informacijska družba - IS 2020 = Information Society - IS 2020 : zbornik 23. mednarodne multikonference = proceedings of the 23rd innternational multiconference : zvezek A = volume A, pp. str. 55-58, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2020.

BibTeX

2019

Journal Articles

Dimosthenis Kyriazis, Gregor Jurak, Mitja Luštrek, Dalibor Stanimirović, Gregor Starc, others

The CrowdHEALTH project and the Hollistic Health Records : collective wisdom driving public health policies Journal Article

In: Acta informatica medica, vol. vol. 27, no. no. 5, pp. str. 369-373, 2019.

BibTeX | Links:

Matjaž Gams, Irene Yu-Hua Gu, Aki Härmä, Andrés Muñoz, Vincent Tam

Artificial intelligence and ambient intelligence Journal Article

In: Journal of ambient intelligence and smart environments, vol. vol. 11, no. no. 1, pp. str. 71-86, 2019.

BibTeX | Links:

Erik Dovgan, Matjaž Gams, Bogdan Filipič

A real-time multiobjective optimization algorithm for discovering driving strategies Journal Article

In: Transportation science, vol. vol. 53, no. no. 3, pp. str. 695-707, 2019.

BibTeX | Links:

Matjaž Gams

IKT trendi v oskrbi Journal Article

In: Kakovostna starost : časopis za socialno gerontologijo in gerontagogiko, vol. vol. 22, no. št. 4, pp. str. 14-26, 2019.

BibTeX

Andrejaana Andova, Clarissa P. C. Gomes, Mitja Luštrek, Behalf EU-CardioRNA COST Action (CA17129)

Catalyzing transcriptomics research in cardiovascular disease : the CardioRNA COST action CA17129 Journal Article

In: Non-coding RNA, vol. vol. 5, no. no 2, pp. str. 31-1-31-13, 2019.

BibTeX | Links:

Jana Krivec, Tjaša Stepišnik Perdih

Comparison of self-perception between Slovenian, Finnish and Lebanese students = Primerjava samozaznave pri slovenskih, finskih in libanonskih študentih in študentkah Journal Article

In: Kairos : slovenska revija za psihoterapijo, vol. letn. 13, no. št. 3/4, pp. str. 155-175, 2019.

BibTeX

Lidija Strojnik, Matej Stopar, Emil Zlatić, Doris Kokalj, Mateja Naglič Gril, Bernard Ženko, Martin Žnidaršič, Marko Bohanec, Biljana Mileva Boshkoska, Mitja Luštrek, Anton Gradišek, Doris Potočnik, Nives Ogrinc

Authentication of key aroma compounds in apple using stable isotope approach Journal Article

In: Food chemistry, no. vol. 277, pp. str. 766-773, 2019.

BibTeX | Links:

Carlo De Masi, F. Vincenzo, F. Matteucci, G. Rosani, F. La Barbera, A. Pasquali, E. Spitoni

Is the IMF in ellipticals bottom-heavy? : Clues from their chemical abundances Journal Article

In: Monthly notices of the royal astronomical society, vol. vol. 483, no. no. 2, pp. str. 2217-2235, 2019.

BibTeX | Links:

Gašper Slapničar, Nejc Mlakar, Mitja Luštrek

Blood pressure estimation from photoplethysmogram using a spectrotemporal deep neural network Journal Article

In: Sensors, vol. vol. 19, no. no. 15, pp. str. 3420-1- 3420-17, 2019.

BibTeX | Links:

Books

Tomaž Kompara, Igor Gornik, Peter Virtič, Rene Markovič, Miha Mlakar, Matjaž Gams, Danijel Jankovec, Jože Dermol

Sistem za krmiljenje pametnega doma z uporabo umetne inteligence : patent SI 25667 A, 2019-12-31 Book

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Ljubljana, 2019.

BibTeX

Vito Janko

Adapting sensor settings for energy-efficient context recognition : doctoral dissertation = Prilagajanje senzorskih nastavitev za energijsko učinkovito prepoznavanje konteksta : doktorska disertacija Book

[V. Janko], Ljubljana, 2019.

BibTeX

Book Chapters

Vito Janko, Martin Gjoreski, Gašper Slapničar, Miha Mlakar, Nina Reščič, Jani Bizjak, Vid Drobnič, Matej Marinko, Nejc Mlakar, Matjaž Gams, Mitja Luštrek

Winning the Sussex-Huawei locomotion-transportation recognition challenge Incollection

In: Nobuo Kawaguchi (Ed.): Human activity sensing : corpus and applications, pp. str. 233-250, Springer, Cham, 2019.

BibTeX

Conference Papers

Erik Dovgan, Mitja Luštrek

Fitness-based student clustering combining clustering algorithms and dimensionality reduction Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci : zbornik 22. Mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2019, 10. oktober 2019 : zvezek A = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : proceedings of the 22nd International Multiconference Information Society - IS 2019, 10 October, 2019, Ljubljana, Slovenia : volume A, pp. str. 45-48, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2019.

BibTeX

Martin Gjoreski, Anton Gradišek, Borut Budna, Gregor Poglajen

Analiza značilk za napovedovanje poslabšanja kroničnega srčnega popuščanja = Feature analysis for detecting different chronic heart failure stages Inproceedings

In: Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Rok Piltaver (Ed.): Slovenska konferenca o umetni inteligenci : zbornik 22. Mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2019, 10. oktober 2019 : zvezek A = Slovenian Conference on Artificial Intelligence : proceedings of the 22nd International Multiconference Information Society - IS 2019, 10 October, 2019, Ljubljana, Slovenia : volume A, pp. str. 9-12, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2019.

BibTeX

Parisis Gallos, Gregor Jurak, Mitja Luštrek, Dalibor Stanimirović, others

CrowdHEALTH : big data analytics and holistic health records Inproceedings

In: Amnon Shabo (Ed.): ICT for Health Science Research : STC 2019 : proceedings of the EFMI 2019 special topic conference, 7-10 April 2019, Hanover, Germany, pp. str. 255-256, IOS Press, Amsterdam, Berlin, Washington, 2019.

BibTeX | Links:

Bojan Cestnik, Tanja Batkovič, Adem Kikaj, Ivan Boškov, Matevž Ogrinc, Maj Smerkol, Aljaž Ostrež, Matej Janežič, Nita Hasani, Boštjan Kaluža, Aleksander Zidanšek, Andreja Abina

Expert system for decision support in selection of education Inproceedings

In: SDEWES 2019, pp. str. 1052-1-1051-8, SDEWES.ORG, [S. l.], 2019.

BibTeX

Matej Cigale, Mitja Luštrek

Multiple knowledge categorising behavioural states and communication attempts in people with profound intellectual and multiple disabilities Inproceedings

In: Emilio Calvanese Strinati (Ed.): Joint Proceeding of the Poster and Workshop Sessions of AmI-2019 : the 2019 European Conference on Ambient Intelligence Rome, Italy, November 13-15, 2019, pp. 8 str., CEUR-WS, [S. l.], 2019.

BibTeX

Matjaž Gams

Demografski trendi v svetu in Sloveniji Inproceedings

In: Matjaž Gams, Janez Malačič (Ed.): Bela knjiga slovenske demografije : "evropska demografska zima", pp. str. 35-39, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2019.

BibTeX

Matjaž Gams

Zaključki posveta "Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda" Inproceedings

In: Matjaž Gams, Janez Malačič (Ed.): Bela knjiga slovenske demografije : "evropska demografska zima", pp. str. 26-31, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2019.

BibTeX

Matjaž Gams

Osnove računalniške etike = Computer science ethics Inproceedings

In: Marjan Krisper, Franci Pivec, Matjaž Gams (Ed.): Etika in stroka : zbornik 22. Mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2019, 9. oktober 2019 : zvezek D = Professional Ethics : proceedings of the 22nd International Multiconference Information Society - IS 2019, 9 October, 2019, Ljubljana, Slovenia : volume D, pp. str. 19-22, Institut "Jožef Stefan", Ljubljana, 2019.

BibTeX

Martin Gjoreski, Stefan Kalabakov, Mitja Luštrek, Matjaž Gams, Hristijan Gjoreski

Cross-dataset deep transfer learning for activity recognition Inproceedings

In: UbiComp/ISWC '19 adjunct, pp. str. 714-718, Association for Computing Machinery, [S. l.], 2019.

BibTeX | Links:

306 entries « 3 of 7 »