Predstavitev članka Predicting Performance Improvement of Human Activity Recognition Model by Additional Data Collection – David Susič

V članku je predstavljena metoda za postavljanje strategije zbiranja novih podatkov za izboljšavo modela prepoznavanja človeških aktivnosti. Na podlagi že zbranih podatkov človeških aktivnosti, posnetih z nosljivimi senzorji, in na podlagi že zgrajenega modela prevoznavanja aktivnosti, predstavljena metoda oceni, katere podatke (koliko oseb in katere aktivnosti) je potrebno dodati v dataset, da se bo natančnost na novo natreniranega modela izboljšala za X procentov.