NOVO DELOVNO MESTO RAZISKOVALEC – ASISTENT

Na Odseku za inteligentne sisteme na Institutu “Jožef Stefan” v ekipo mednarodno uveljavljenih raziskovalcev vabimo novega/-o člana/-ico, da zasede delovno mesto:

Raziskovalec – asistent

Opis razpisanega delovnega mesta

Iščemo odlične posameznike z naravoslovno-tehnično izobrazbo in znanjem programiranja za raziskovalno-razvojno delo v Skupini za računsko inteligenco Odseka za inteligentne sisteme. V skupini preučujemo evolucijske algoritme za eno- in večkriterijsko optimizacijo, vizualizacijo njihovih rezultatov ter metodologijo primerjave algoritmov. Ukvarjamo se tako s temeljnimi raziskavami kot prenosi v prakso ter veliko sodelujemo z raziskovalci iz tujine.

Zaposleni/-a se bo vključil/-a v delo s področja računske inteligence. Odvisno od znanj in interesov so možne bolj raziskovalne ali bolj inženirske naloge. Spodbujamo ustvarjalnost in zaposlenim omogočamo, da v okviru zadanih nalog iščejo in razvijajo lastne rešitve. Zaposleni/-a bo član/-ica manjše ekipe, ki dela na vrhunskem nivoju. Pri delu bo prihajal/-a v stik z raziskovalci in predstavniki industrije iz Slovenije in drugih evropskih držav. Omogočamo magistrski ali doktorski študij ter primerno okolje in pomoč za njegovo uspešno dokončanje. Omogočamo tudi udeležbo na izobraževanjih, obiske tujih raziskovalnih ustanov, sodelovanje pri pripravi znanstvenih publikacij in udeležbo na mednarodnih znanstvenih srečanjih.

Pričakujemo

  • Diplomo ali magisterij iz računalništva in informatike ali druge naravoslovno-tehnične smeri
  • Dobro znanje programiranja – najbolje v Pythonu – ter pripravljenost za učenje novih tehnologij
  • Zanimanje za raziskovalno delo in sposobnost samostojnega reševanja problemov
  • Dobro pisno in ustno izražanje v angleščini

Nudimo

  • Delo v vrhunski raziskovalni skupini in vpetost v mednarodne raziskave
  • Pridobivanje aktualnih znanj s področja računske inteligence in drugih naprednih tehnologij
  • Vpis na magistrski ali doktorski študij ter primerno okolje in pomoč za uspešno dokončanje študija

Komu posredujete prijavo in do kdaj?

Prijavo pošljite najkasneje do 31. 10. 2022 na e-naslov: tajnistvoe9@ijs.si. Prijava naj vsebuje življenjepis s poudarkom na vaših dosedanjih delovnih izkušnjah, točne kontaktne podatke ter dokazilo o zaključeni izobrazbi.