Nov projekt: Nadgradnja optimizacijskega sistema za kontinuirno ulivanje jekla

Z naročnikom Štore Steel d.o.o. smo sklenili dogovor o izvedbi nadgradnje optimizacijskega sistema za kontinuirno ulivanje. Gre za nadaljevanje dosedanjega sodelovanja, ki sta ga sofinancirala ARRS in podjetje Štore Steel, njegov namen pa je zagotoviti optimalno obratovanje nove livne naprave v železarni. Optimizacijski sistem bo omogočal nastavljanje parametrov livnega procesa tako, da bodo za vsako vrsto jekla v največji možni meri izpolnjeni metalurški kriteriji za njegovo kakovost.