Multiconference Information Society 2020

Na Institutu “Jožef Stefan” je bila danes podelitev nagrad 23. Multikonference Informacijska družba 2020. Po priporočilih NIJZ je dogodek potekal na t. i. hibriden način, z udeležbo glavnih organizatorjev in dobitnikov nagrad v predavalnici in govorov prek videa.
Gledalce večinoma preko spletne televizije IJS so nagovorili v. d. direktorja prof. dr. Jadran Lenarčič, državni sekretar na MIZŠ dr. Jure Gašparič in predsednica programskega odbora ID 2020 prof. dr. Mojca Ciglarič.
Informacijska limona kot opozorilo na pomanjkljivosti na področju informacijske družbe je bila podeljena neodzivnosti pri razvoju elektronskega zdravstvenega kartona, Informacijsko jagodo kot primer dobre prakse pa je prejel Laboratorij za bioinformatiko Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani za izdelan informacijski sistem za podporo Nacionalni raziskavi o razširjenosti bolezni COVID-19 v Sloveniji tekom epidemije pod vodstvom IMI in v sodelovanju z NIJZ. Nagrado je prevzel prof. dr. Blaž Zupan.
Nagrado za tekoče dosežke je prejel Programski svet tekmovanja ACM Bober, ki ga sestavljajo Špela Cerar, Janez Demšar, Alenka Kavčič in Neža Rugelj, za izvedbo mednarodnega tekmovanja iz računalniškega mišljenja za osnovnošolce in srednješolce Bober.
Najpomembnejšo nagrado, nagrado za življenjsko delo, pa je prejela prof. dr. Lidija Zadnik Stirn za izjemen prispevek k razvoju in promociji informacijske družbe.
Čestitamo!