SVET ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE

SESTAVA: predsednik Tomaž Pisanski, podpredsednica Jana Babnik Gomišček, člani: Marija Kosec, Janez Sketelj, Franc Avbelj, Darja Zaviršek, Jerca Vodušek Starič, Pavel Demšar, Aleš Štrancar (odstopil), Miro Štravs, Dragica Kisilak, Miran Kramberger, Matjaž Gams, Jurij Perovšek, Boštjan Žekš, Jože Mencinger, Ivan Rozman, Lucija Čok, Jožko Čuk, Andrej Bajuk, Jure Zupan, tajnik Martin Plut

Dnevnik Sveta za znanost in tehnologijo

V dnevnik enakopravno vpisujejo vsi člani (post) brez vsakega moderiranja, pripombe (comment) lahko vpisuje kdorkoli, vendar pripombe nečlanov moderira avtor dnevnika v smislu minimalnih kriterijev kulturega pisanja, medtem ko je svoboda izražanja mnenj zajamčena, MG