Predavanja


Bodo v cetrtek po urniku in dogovoru, skupaj 4x. 


Prvo predavanje je bilo 28.11.2002. Naslednje predavanje je bilo 12.12, nato 19.12. in 17.1. Vzeli smo informacijsko druzbo, inteligentne sisteme, JavaScript do nivoja preprostih programov. Tu vzeta snov predstavlja 1/3 izpita. Priblizno polovica studentov/studentk je bila na prakticnem izpitu, ostali imate teorijo. Frekvence in ocene daje prof. Solina. Vsem zelim veliko uspeha pri nadaljnjem studiju in pozneje v zivljenju. Matjaz.mg