INFORMACIJSKO UPRAVLJAVSKI SISTEMI  Gearsfaster.GIF (3567 bytes)

Izpitni roki: 17.6., 6.7., 9.9.
Izpitne naloge 17.6.2005, 6.7.2005,
Izpiti so popravljeni do konca in dani na internet na tej internetni strani. Prva ocena je ocena izpita. Ce je -, potem niste bili prijavljeni in se dajte naslednjic. Podpisujem na naslednjem roku. Druga ocena ja prakticni preizkus, tretja vaje. Cestitam za kar dobre rezultate.

Izpit bo potekal v obliki seminarske, prakticnega in teoreticnega preizkusa.
Drugi prakticni preizkus znanja je bil v sredo 19.1. ob 12h po skupinah, nato s seminarskimi po skupinah.
Rezultati prakticnega preverjanja so spodbudni. Cestitam! Seveda pa pri tem ne gre toliko za oceno kot za ucenje samo.
Teoreticni del izpita bo torej odlocilen za koncno oceno izpita.
Urnik.
Popravljeni urnik:
9. 5. 2005,
23. 5. 2005.

Predavanja 2004/5

6.10. osnove, delo z racunalniki, Okna, odprtokodno, Word; Osnove PC, Osnove ID
20.10. internet - iskanje informacij, eksponentna rast, PP, lepo pisanje, Informacijska druzba,
3.11. preglednice, informacijska druzba
17.11. preglednice (grafi, izracuni), programska oprema
1.12. ponovitve bloka Office, Word - jeziki in popravljanje, HTML, mobilni telefoni
15.12. internetni informacijski viri, uporaba interneta za nakupovanje in informiranje
12.1. prakticno preverjanje - racunalnica
19.1. prakticno preverjanje - racunalnica
7.3. Nekaj predavanj bo po knjigi Dusan Verbic: TEMELJI UPRAVLJALNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA
Proti koncu bodo predavanja po knjigi James A. O'Brien: Introduction to information systems, McGraw-Hill Higher Education
Informacijski sistemi
Stevilski sistemi
14.3. Informacijski sistemi 2
21.3. Informacijski sistemi 3; baze
4.4. SQL; priročnik in prosojnice SQL in informatika
Primeri nalog
11.4. Objekti, Informatika, Informacijski sistemi, James A. O'Brien: Introduction to information systems
9.5. Poslovno vodenje, Informacijski sistemi po tuji literaturi

mg