I.49 Inteligentni agenti

Izbirni predmet podiplomskega študija na Fakulteti za računalništvo in informatiko.

Predavatelj: izr. prof. dr. Matjaž Gams

Podrobna vsebina predmeta Inteligentni agenti

Izvajanje predmeta v študijskem letu 2009 poteka seminarsko. Prosim, posljite eposto na moj naslov in se dogovorite za seminarsko nalogo. Bodite vztrajni in uspeh ne bo izostal :-). Tipicna seminarska ima 10 ali vec strani, ima povzetek, literaturo itd. Med literaturo naj bo nekaj angleske o agentih ter nekaj slovenske. Ce zelite 10, je potrebno napisati 4 strani dolg referat kot skrcek seminarske naloge po formatu konferenc recimo Information society ali kaj podobnega.
Nekaj zanimivih predavanj in povezav:

IJS Intelligent Agents Repository (new), IJS Intelligent Agents Repository (not new anymore), and old
IJS Intelligent Agents in E-Commerce


Inteligentni agenti in UI/Intelligent agents and AI


Agenti in kognitivne znanosti/Agents and cognitive science

Posebej velja omeniti evropsko zdruzenje za agente Agentlink III. Tu je Računalniski slovarček.
--------------------------------------------------------------------------------

Opis predmeta:

Predstavitev inteligentnih agentov kot sodobne tehnologije snovanja sistemov informacijske družbe, informacijskih in inteligentnih sistemov. Širše osnove inteligentnih sistemov in informacijske družbe. Inteligentno obvladovanje informacij v sodobnih pogojih dela. Osnovni koncepti, teoretične in praktične lastnosti inteligentnih agentov. Obstoječi agenti predvsem na internetu in delno na osebnih računalnikih. Uvajanje agentnih multimedijskih modulov, npr. govora in vida. Integriranje heterogenih informacij z različnih virov z namenom izdelave ljudem prijaznih sistemov. Praktična uporaba in izdelava inteligentnih agentov s programiranjem oz. orodji. Izdelava prototipov agentov. Pregled agentnih aplikacij.
 

I.49 Intelligent agents

Intelligent agents are introduced as programming tools of information society, information systems and intelligent systems. Analysis of trends and properties of intelligent systems and intelligent handling of information in information society. Fundamental concepts, characteristics and taxonomy of intelligent agents. Overview of existing intelligent agents on the Internet and on PCs. Agent-related subfields are: semantic Web, data-base wrappers, distributed computing, agent search. Personalizing computers through agent approach including speech and other multimedia communication through agent-based approches, e.g. user profiling. Integrating heterogeneous sources of information as user-frieldly agent communication. Practical examples and design of intelligent agents with programming tools. Development methods and tools. Applications of intelligent agents. Agent-based information services are also presented.
 

--------------------------------------------------------------------------------
Seminarske:

Agenti v e-poslovanju

Agentne metodologije