Izpiti, predavanja


Opozorilo: Zadnji izpit pri meni je v sredo 25.10. Dobimo se pri vratarju.

Opravicujem se za probleme pri jesenskih izpitih. Do problemov je prislo mimo moje volje.

Stari roki: 5.6.2000, 11.2.2000, 22.9., 25.8., 15.6.,  5.7.

Izpitne naloge:
5.6.2000 : Prva, 2. in 4. naloga.
5.7.1999 Rešitev 2. in 3. naloge.
15.6.1999Rešitev 1. in 2. naloge.
3.3.1999
11.2.1999 Resitev prve in druge naloge.
 
 
Pri Osnovah programiranja in Programski opremi je potrebno opraviti prakticni preizkus pred izpitom, za Programsko opremo tudi seminar.
it moves!

Primeri seminarjev: HTML(2000), HTML(1999),Word,logo,PowerPoint (+predstavitev).
Prirocnika za  HTML,HTML4.
Prirocnik za JavaScript. Nekaj strani v JavaScriptu.
Primer diplomske naloge.

Predmet v 4. letniku je PROGRAMSKA OPREMA in ne Racunalnistvo in informatika.

Novi ucni nacrt za Programsko opremo
(Stari)Ucni nacrt za Programsko opremo
(Stari) Ucni nacrt za Osnove racunalnistva

Predavanja 1999/2000 - Programska oprema

4.10. Osnove interneta, informacije o predmetu na internetu, na domači strani  PEF
11.10. Informacijska družba
18.10. Iskanje po internetu, doma in po svetu; shranjevanje i. datotek lokalno
25.10. Word + internet + multimedija: prva domača stran s slikami, zvokom, animacijami
8.11. Programiranje - algoritmi, naravni jeziki, strukture
15.11.  Programiranje - pascal
22.11. Word nadgradnja
29.11. PowerPoint + multimediji
6.12. Outlook
13.12. preglednice, Excel
20.12. baze, Access
27.12. operacijski sistemi (Windowsi, Unix, VMS, DOS)
10.1. Derive (osnove)
17.2. Derive (do vector, select)
24.2. Derive
1.3. Mathematica
8.3. Mathematica
15.3. Netscape Composer, Internet Explorer, Frontpage Express
22.3. Latex, HTML
29.3. HTML, DR GEO (geometrija za osnovne šole)
6.4. HTML, priročniki, pomoč
3.5. HTML, multimediji - zvok, slika, animacije
10.5. appleti, skripte, obrazci, projekt Petra (kotiranje ...)
17.5. javascript, AvtoCad, Petra, Caddy Junior
31.5. javascript (tabele), FrontPage, Matlab, Maple
7.6. javascript do konca, Edison, El. Workbench, Pagemaker, Corel

Predavanja 1998/9 - Programska oprema

8.10. Ogled sejma Elektronika
15.10. Informacijska druzba, ID in solstvo
22.10. Explorer, Netscape, Word domaca stran
29.10. HTML
5.11. HTML
12.11. HTML (slike, animirani, zvok)
19.11. Netscape, HTML, zvok in govor
26.11. filmi in animacije, forme, skripte, okviri
3.12. JavaScript (osnove)
17.12. JavaScript (int. programi, tabele)
7.1. JavaScript, rekurzije, strukturirano programiranje
14.1. JavaScript, forme, rekurzije
18.2. prakticno preverjanje
24.2. Word, prakticno preverjanje
3.3. poglavja iz Worda
10.3. Delphi/pascal
17.3. Excel, preglednice
24.3. Latex, DOS, Windows, Unix
31.3. PowerPoint
7.4. pedagoška programska oprema, Derive
5.5. Derive
12.5. Virusi, varnost, informacijski viri, Edison (el. vezja)
19.5. Derive, CABRY GEOMETRY
26.5. Projekti, inf. sistemi, baze, SQL
2.6. Praktično preverjanje, CICICAD, CADY JUNIOR, interenet in PP, revije na internetu
9.6. Praktično preverjanje, matematični paketi za pouk, risanje z Latexom, CorelDraw, Logo
15.6. HTML, internet, digitalna družba
 

Predavanja 1998/9 - Osnove racunalnistva

8.10. Informacijska druzba
15.10. Iskanje informacij po Sloveniji in svetu
22.10. Explorer, Netscape
29.10. HTML
5.11. HTML
12.11. HTML (slike, animirani, zvok)
19.11. Netscape, HTML, zvok
26.11. HTML (filmi, forme, skripte, okviri)
3.12. JavaScript (osnove)
17.12. JavaScript (osnove, interakt. programi)
7.1. JavaScript, tabele, priprave na izpit, strukturirano programiranje
14.1. DOS, Windows, Excel
29.1. PP, Excel
5.2. Word, Office

Predavanja 1997/8

Programska oprema:
13.10 DOS, Norton, Win 3., Win 95
20.10. Vzdrzevanje, Turingovi stroji, racunski stroji, C-T teza, Word
27.10. Komunikacije, internet, Word, razvoj ra.s.
3.11. Kognitivna informatika, Word, Turing, Eniac
10.11. Word do konca (vnos slik z interneta, Office...), brkljalniki
17.11. Word ponavljanje, uporaba interneta, zacetek Derive, komunikacija in programiranje
24.11. Ponavljanje in preverjanje Word, DOS, WIN
1.12. Internet, Derive
15.12. Inteligentni informacijski sistemi, umetna inteligenca, Derive
22.12. Derive, ogled Instituta Jozef Stefan
5.1. Mathematica
12.1. Prakticno preverjanje/ponavljanje, Mathematica
12.2. Prakticno preverjanje/ponavljanje, internet, PowerPoint
19.2. PowerPoint, internet
26.2. Internet, Netscape - domaca stran, PowerPoint - nastopi s predstavitvami
5.3. Preglednice: Excel, QuatroPro
9.4. Internet (Belezka, Word, Netscape Composer)
16.4. Latex
7.5. Prolog, logo
14.5. slovnice, pascal
21.5. pascal, podprogrami
28.5. pascal, Delphi (seminar CorelDraw)

Predavanja 1996/7

Programska oprema:
7.10 pregledno: umetna inteligenca, kognitivne dejavnosti, zgodovina racunalnistva, racunski stroji, predvsem Turingov (primer podrobno) in kvantni; DOS, Norton
14.10 Windows, vzdrzevanje PC, komunikacije, Internet (pregledno) predavano snov si ogledujemo sproti na racunalnikih v P020
21.10 Win95 (zakljuceno), P020 (naslednjic bo v Tempusu)
28.10. Word, Tempus
4.11. Word
11.11. Word do konca (do prenosa iz PowerPointa)
18.11. pascal (ponavljanje), do for, while
25.11. pascal, izpitne naloge
2.12. informacijska druzba, do sredine Negroponte
9.12. Negroponte, Microsoft, IBM, Internet in intranet
16.12. algoritmi, tabele, pascal
23.12. srecne praznike po dogovoru s studenti
6.1. podprogrami, parametri, rekurzija, pascal
13.1. prakticno preverjanje, grafika, pascal
17.2. prakticno preverjanje, matematicni paketi
24.2. prakticno preverjanje, Derive
3.3. prakticno preverjanje, Derive
10.3. Derive
17.3. Mathematica
24.3. Mathematica
7.4. Mathematica, PowerPoint, nastop + prosojnice, novosti-Office97
5.5. Internet, logo, preglednice (Excel), kazalci (pascal, C)
12.5. HTML, LaTeX, objekti
19.5. Informatika, projekti, baze
26.5. Baze, SQL, prolog
2.6. CorelDraw, prolog

Osnove racunalnistva:
7.10 pregledno: umetna inteligenca, kognitivne dejavnosti, racunski stroji, predvsem Turingov in kvantni; DOS
14.10 Norton, Windows, Plus, vzdrzevanje PC, komunikacije, Internet (pregledno)
21.10 Win95 (brez prosojnic), Internet, P020 (naslednjic bo v P020)
28.10. Win95 do konca, Word, P20
4.11. Word
11.11. Word do diagramov
18.11. Word do konca (do prenosa iz PowerPointa), pascal do sintakse
25.11. pascal, do prvih programov
2.12. informacijska druzba, do sredine Gatesa
9.12. Microsoft, IBM, Internet in intranet, algoritmi, pascal
16.12. tabele, pascal
23.12. srecne praznike po dogovoru s studenti
6.1. podprogrami, parametri, rekurzija, prakticno preverjanje
13.1. prakticno preverjanje, objekti, grafika

Izpiti

Ocenjevanje

Ocena je dobljena na osnovi pismenega izpita in kratkega ustnega preverjanja znanja. Za pisanje izpita je potrebno pozitivno opraviti prakticen del izpita na racunalniku, ki prinese priblizno polovico koncne ocene.

10.9.1996

1. Napisi program, ki v vsako vrsto vpise zaporedno stevilo i (od 1 do N) z i predklepaji in z i zaklepaji. Primer:(((3)))

Resitev NALOGE 1:

program oklepaji;
(*izpise N-krat i predklepajev, i, i zaklepajev, npr. (((3)))*)
const N = 10;
var i,j: integer;
begin
  for j := 1 to N do begin
    for i := 1 to j do write('(');
    write(j:1);
    for i := 1 to j do write(')');
    writeln;1
  end; readln
end.
2. V pravilnih razmerjih (tudi casovno) narisi tirnico vodoravno letecega letala in odvrzenega predmeta. Enacbi v pomoc: s=v*t; s=g*t^2/2. Nasvet: uporabljaj delay.

3. Imamo tabelo nezaposlenih, tabelo prostih sluzb in sprogramirano Boolovo funkcijo ujemaSe(i,j), ki pove, ali se nezaposleni i ujema s sluzbo j. Napisi program, ki izpise vse primerne pare.

4. Napolni zaslon z zaporednimi znaki s programom, ki uporablja naslednje ukaze:
domov -- postavi se v levi zgornji kot zaslona
ponovi ... doklerNi pogoj -- ponavljaj, dokler ni izpolnjen pogoj
rob gor, dol, levo ali desno -- je pogoj, ki pove, ali smo na robu
vpisi N -- napisi znak N na tekoce mesto na zaslonu
povecaj N -- povecaj N za 1
premik gor, dol, levo, desno -- premik za en znak
naZacetek -- skok na zacetek tekoce vrstice

Resitev NALOGE 4:

domov
ponovi
  vpisi N
  ponovi 
    premik desno
    povecaj N
    vpisi N
  doklerNi rob desno

  if not rob dol then begin (*lahko tudi - ce ni rob dol naredi*)
    naZacetek
    premik dol
    povecaj N
  end (*lahko tudi - konecNaredi*)
doklerNi rob desno  

(*za vecino tock zadosca tudi naslednja delno pravilna naloga:*)
ponovi
  ponovi 
    vpisi N
    premik desno
  doklerNi rob desno
  naZacetek
  premik dol
doklerNi rob dol
(*ceprav ne zapise zadnjih znakov v vrsti in spodnje vrstice 
  ter ne povecuje znakov*)
Za predmet Programska oprema:
Resi nalogo 1 v pascalu, tako da je vsaj del programa rekurziven, nalogo 2 v logu, nalogo 3 izpusti, resi nalogo 4, nalogo 5 resi v prologu ali SQL.

5. Imamo tabele nezaposlenih, prostih delovnih mest, dosedanjih zaposlitev. Predstavi tabele v primerni obliki in vpisi nekaj primerov (vrstic). Napisi naslednje naloge v prologu ali SQL:
a) Ali je med nezaposlenimi baletnik, star do 30 let, ima vozniski izpit in obvlada delo z racunalnikom?
b) Najdi posameznika, ki mu popolnoma odgovarja natanko eno delovno mesto.
c) Najdi zaposlenega, ki je najdalj casa zaposlen na istem delovnem mestu.
d) Ali obstaja kaksno prosto delovno mesto, za katerega ni nobenega primernega iskalca?

23.9.1996

1. Napisi program, ki izracuna vsoto N prastevil, pri cemer lahko uporabljate funkcijo Erat(i), ki vrne vrednost i-tega prastevila.

Resitev NALOGE 1:

program vsotaErat;
(*vsota N klicev Erat(i)*)
var i,N,s: integer;
function Erat(i:integer): integer;
begin
  Erat := 1; (* zaenkrat ena *)
end; (*Erat*)
begin
  writeln('Vpisi stevilo klicev funkcije Erat');
  readln(N); s := 0;
  for i := 1 to N do s := s + Erat(i);
  writeln('Vsota je ',s:4); readln
end.
2. Na zaslonu narisi crko H iz N kvadratkov dimenzije M.

3. Med seboj krizamo dve rozi. Vsaka roza ima pet lastnosti, npr. (velika, rdeca, ozkolistna, s trni, veccvetna). Napisi program, ki bo prebral podatke o poljubnih dveh rozah, nato izpisal podatke in izpisal vse mozne kombinacije potomcev. Nasvet: poskusi z nizi.

4. Imamo pet enodimenzionalnih tabel. Napisi program, ki bo poiskal in izpisal stevilo, ki se nahaja v vseh tabelah.

Resitev NALOGE 4:

program petTabel;
(*izpisi stevila, ki so v vseh 5 enodimenzionalnih tabelah*)
const Dim = 20; 
var i,j,k,l,m,N: integer;
    a,b,c,d,e: array[1..Dim] of integer;
begin
  writeln('Vpisi stevilo elementov tabele, nato pa v 5 vrstic po eno tabelo');
  readln(N); 
  for i := 1 to N do read(a[i]); for i := 1 to N do read(b[i]);
  for i := 1 to N do read(c[i]); for i := 1 to N do read(d[i]);
  for i := 1 to N do read(e[i]);
  for i := 1 to N do 
   for j := 1 to N do 
    for k := 1 to N do 
     for l := 1 to N do
      for m := 1 to N do 
        if (a[i] = b[j]) and (b[j] = c[k]) and 
           (c[k] = d[l]) and (d[l] = e[m]) then
              writeln('Element v vseh tabelah je ',a[i]:3);
  readln
end.
(*opombe: - izpise veckrat isti element, ce se veckrat pojavi; za izpit OK*)
(* - program bi se dalo napisati za poljubno stevilo tabel,
  vendar za izpit zgornje zadosca*)
(* - za izpit zadosca program tudi brez branja tabel*)
Za predmet Programska oprema:
Nalogo 2 sprogramiraj v logu. Nalogo 3 napisi z uporabo prologovih programskih konstruktov (ne pascalovih), pri cemer jo lahko primerno poenostavis. Nalogo 4 napisi v poljubnem programskem jeziku. Nalogo 5 resi v prologu ali SQL. Nalogo 1 izpusti.

5. Pri vodenju racunalniske trgovine imamo naslednje tabele: monitorji, procesorske enote, diski, prodano (po zelji dodajte). V vsako tabelo vpisite vsaj po tri primere, nato pa zapisite naslednja vprasanja:
a) Ali je Janez Opeka kupil kaksen racunalnik?
b) Ali imamo na zalogi dva monitorja z isto ceno?
c) Ali je kdo kupil vsaj tri racunalnike?
d) Ali kaksnega prodanega dela nimamo vec na zalogi?
e) Koliko bi stal najdrazji racunalnik?

Zadnji izpit je tu.

Vaje dobite tukaj.

Pretvorniki znakov.

Nekaj sistemov za govor.

mg