POROČILO O DELU V LETU 1997

Izr. prof. dr. Matjaž Gams

A1 Monografije

Minds Versus Computer, (uredništvo knjige) M. Gams, M. Paprzycki, X. Wu, IOS Press, 1997

A2 Znanstveni članki

M. Gams: Is Weak AI Stronger than Strong AI? in Minds Versus Computer, IOS Pess, (eds.) M. Gams, M. Paprzycki, X. Wu, pp. 30-45, 1997

M. Gams, N. Karba, M. Drobnič: Integration of Multiple Reasoning Systems for Process Control, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 10, pp. 41-46, 1997

M.Gams, M. Paprzycki, X. Wu, Introduction, in Mind versus Computer, pp. ix-xi, 1997.

B3 Objavljeni referati

M. Gams: Intelligent Agents - A New SW Breed, Proc. of Information Technology Interfaces ITI'97, June 16-19, pp. 111-116, Pula, 1997.

M. Gams, M. Grobelnik: Intelligent Agents and Information Society, Proc. of ERK'97, Portoroz, pp. 125-128, 1997.

M. Gams: EMA - An Intelligent Employment Agent, Proc. of the IASTED Intelligent Information Systems, Bahami, IEEE, IASTED, pp. 497-502, 1997.

C1 Neobjavljena vabljena predavanja

Kognitivna informatika (vabljeno predavanje brez referata), kongres psihologov Slovenije: Kognitivne znanosti v psihologiji, psihologija v kognitivnih znanostih, Bernardin, Portoroz, 24. oktobra 1997.

Intelligent systems and security (invited lecture), ICSQ'79, November 19, 1997, Maribor.

C2 Neobjavljena predavanja

Inteligentni agenti na osebnih računalnikih in Internetu (seminar, 4 ure), 27.5.1997, IJS-Reaktor

Cena informacijske nepismenosti, predavanje, 8.5.1997, Informatika, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana

Predstavitev projekta Zaposlovanje v okviru projekta CRII Copernicus, 2. letna konferenca Pospeševanje tehnološkega razvoja Slovenije, 11.6.1997, Portorož

Z inteligentnimi agentkami v informacijsko dobo (predavanje z objavo na CDju), INFOS, Cankarjev dom, 25.11.1997, Ljubljana

E2 Strokovne publikacije

M. Gams, Igor Grabec, Inoslav Rak, Franc Vodopivec: An agreement, not an intrusion, Magazine Delo, p. 9, April 16, 1997.

M. Gams: Kartica - vrh ledene gore, Magazine Delo, p. 9, June 18, 1997.

M. Gams: Informacijske zmote naših vodstev, Magazine Delo, p. 8, August 8, 1997.

M. Gams: Genij ali uničevalec novih, zanimivih idej?, Magazine Delo, p. 10, September 3, 1997.

M. Gams kot eden izmed 12 podpisnikov IO, Izjava za javnost Inženirske akademije Slovenije - V Sloveniji se nadaljuje proces deinstrualizacije, ki tehnično inteligenco odriva s pozicij odločanja, Večer, 19. avgusta 1977.

M. Gams kot eden izmed 4. soavtorjev s podsestavki kot napovedovalci dogodkov v stroki do leta 2000: Kasparov je premagan, kdo bo naslednji?, Delo, Znanje za razvoj, 22. oktobra, 1977.

M. Gams: Inteligentna racunalniška zašcita, Zivljenje in tehnika, oktober 1997, pp. 21-23, 1997.

M. Gams: Veliki brat je prišel v podobi Microsofta?, Sobotna priloga Dela, Magazine Delo, p. 41, December 20, 3, 1997. (tudi objava na itnernetu)

D Neobjavljena dela

M. Gams, A. Dobnikar: Katalog SW Odseka za inteligentne sisteme (objava na internetu)

M. Gams: Intelligent Systems, Agents and our Department (objava na internetu)

G Ostala dela - uredništvo

Kontaktni izvršni urednik pri mednarodni reviji za računalništvo in informatiko ``Informatica''.

Urednik mednarodnih revij AI Communications in Intelligent Data Analyses.

Kontaktna oseba za revijo QUARK.

Recenzije za razne revije in konference.

2 Delo na raziskovalnih in razvojnih nalogah

Raziskovalni projekt Sinteza znanja iz podatkov; nosilec prof. dr. Ivan Bratko.

Raziskovalni projekt Formalno samo-nanašanje v umetni inteligenci; nosilec M. Gams.

Aplikativni projekt Informacijski sistem za zaposlovanje v Sloveniji; nosilec. M. Gams.

Information System for Employment in Slovenia, Subproject of INCO-Copernicus Project: 960154, cooperative research in information infrastructure (CRII), nosilec podprojekta M. Gams

5 Mentorska dejavnost

Raziskovalni mentor: Matija Drobnic, MR za doktorat;

Tomaz Šef, MR za magisterij

član komisije; Jan Klemenčič, Matevž Pogačnik, 1997, Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani

član komisije za docenturo Denisa Trčka konec 1997, Koper

7 Strokovno udejstvovanje izven IJS

Predavanja: Programska oprema, 1997/1998, Osnove računalništva, 1996, 1997, Pedagoška fakulteta, Ljubljana

Predavanja: Inteligentni sistemi, 1996/1997, podiplomski študij, Ekonomska fakulteta, Ljubljana

8 Strokovno-organizacijske funkcije na IJS

namestnik vodje Odseka zainteligentne sisteme

član UO IJS

predsednik Sindikata SVIZ/IJS

organizator Knowledge poola

10 Udeležbe na strokovnih zborovanjih

ITI'97, June 16-19, pp. 111-116, Pula, 1997, referat

ERK'97, Portoroz, pp. 125-128, 1997, referat

Intelligent Information Systems, Bahami, IEEE, IASTED, 1997, referat

12 Članstvo v str. zdr., ur. odborih

Podpredsednik SVIZa za znanstveno-raziskovalno dejavnost

Član polja računalništvo in informatika

Urednik elektronske konference ``Artificial_intelligence''; član programskega odbora in vodja sekcije na ERK'97; podpredsednik in organizator konference Informacijska družba

Član tehničnega programskega odbora ICEC (Koreja), PAKDD (Avstralija), SSCC (Južna Afrika), JCKBSE (Slovaška)

Član nekaj društev, član IO SLAIS (slovenskega zdruzenja za umetno inteligenco); član IO Informatika; član združenja za kvaliteto programske opreme v Sloveniji; tajnik in član IO Slovenskega akademijskega tehniško-naravoslovnega društva; predsednik Društva za kognitivne znanosti in koordinator za informatiko in računalništvo pri združenju.

Član društev: AAAI, IEEE, New York Academy of Sciences

13 Odmevnost vašega dela

Skoraj vsak teden je izšla v Delu kakšna informacija o našem sistemu za zaposlovanje na internetu, ki smo ga razvili v sodelovanju z Republiškim zavodom za zaposlovanje. Skozi ta sistem je bilo predstavljenih okoli 100.000 prostih delovnih mest, na mesec ima 40.000 obiskov. Je eden najodmevnejših sistemov na področju računalništva in informatike v Sloveniji. Poleg tega je bilo precej prispevkov/odmevov na druge teme v zvezi z znanostjo, IJS, sindikati, itd.

 

Ljubljana, 27.1.1998