METIS – predstavitev sistema

Na Institutu »Jožef Stefan« so 1. junija 2017 predstavili sistem za zgodnje zaznavanje učnih težav METIS, ki je nastal skupaj s partnerji v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Sistem na osnovi ocen in sprememb pri obisku pouka zaznava in napove potencialne težave učencev in dijakov. Prvi del sistema, zaznava, je implementirana v obliki semaforja, ki ga vidijo le učitelji in profesorji oz. strokovno usposobljeni delavci šole. Kot je poudaril vodja projekta prof. dr. Matjaž Gams: »Ob umetni inteligenci je tako še vedno učitelj oz. profesor tisti, ki se odloči, kako bo v posameznem primeru ukrepal.« Projekt METIS je v prvi vrsti namenjen ravnateljem in svetovalnim delavcem v osnovnih in srednjih šolah kot dodaten pripomoček za spremljanje posameznega učenca oz. dijaka. Poskusna uporaba v Gimnaziji Novo mesto in na OŠ dr. Vita Kraigherja je zadostila pričakovanjem, saj je po besedah uporabnikov opozorila na težave tudi pri posameznikih, pri katerih jih sicer šolski delavci niso pričakovali. Sistem METIS, ki ga je v prvem delu financiralo MIZŠ, v drugem delu pa E-šola, je edinstven na svetu.