Jernej Zupančič: Evolucijska optimizacija z orodjem PyGMO, 6. 2. 2017

Predstavitev optimizacije ter reševanja optimizacijskih problemov z orodjem Pygmo. Pygmo omogoča definicijo eno- in večkriterijskih problemov z omejitvami in brez ter reševanje le-teh z ustaljenimi in novejšimi pristopi (numerični, populacijski, dekompozicijski algoritmi, algoritmi, ki temeljijo na ideji otokov in arhipelagov, ipd.). V predstavitvi smo pregledali definicije optimizacijskih problemov ter demonstrirali uporabo knjižnice Pygmo. Predstavitev je dostopna preko https://dis.ijs.si/jernej/pygmo-presentation/#/.