Iščemo sodelavce – Raziskovalec umetne inteligence

Odsek za inteligentne sisteme na Institutu »Jožef Stefan« se ukvarja z najbolj naprednimi metodami
umetne inteligence. Umetna inteligence obeta tehnološko in družbeno revolucijo, ki jo na odseku
soustvarjamo. Boste del nje tudi vi?


Delovno mesto
Zaposleni bo razvijal in uporabljal metode umetne inteligence na enem izmed področij dela odseka
(zdravje, senzorji, pametne stavbe in mesta, prehrana, energetika, industrijske aplikacije …). Odvisno
od znanj in interesov so možne bolj raziskovalne ali bolj inženirske naloge. Zaposleni se bo vanje uvedel
v sproščenem delovnem okolju pod vodstvom izkušenih strokovnjakov. Če je zainteresiran za
podiplomski študij, bomo našli primeren način za kombiniranje z delom. Spodbujamo ustvarjalnost in
zaposlenemu omogočamo, da – v okviru zadanih nalog – išče in razvija lastne rešitve. Delo vključuje
stike z raziskovalci in predstavniki industrije iz drugih evropskih držav, udeležbo na izobraževanjih in
konferencah ter znanstvene objave.


Kaj pričakujemo
– Diploma ali višja izobrazba iz računalništva in informatike ali druge naravoslovno-tehnične
smeri
– Znanje programiranja – najbolje v Pythonu – ter pripravljenost na učenje novih tehnologij
– Zanimanje za raziskovalno delo in sposobnost samostojnega reševanja problemov
– Dobro pisno in ustno izražanje v angleščini
– Prednost je poznavanje osnov umetne inteligence, procesiranja signalov in/ali statistike


Kaj nudimo
– Pridobivanje aktualnih znanj s področja umetne inteligence in drugih naprednih tehnologij
– Prijetno delovno okolje in dobra oprema
– Delo v vrhunski raziskovalni skupini in vpetost v mednarodne raziskave
– Vpis na magistrski ali doktorski študij ter primerno okolje in pomoč za uspešno dokončanje
študija


Če želite z umetno inteligenco spremeniti svet na bolje ali pa razvijati vznemirljive inteligentne metode
in aplikacije, se s CVjem prijavite na tajnistvoe9@ijs.si do 31. 8. 2023.