Projekt e-Govorec

Govorni bralnik slovenskih besedil

StikContact

O spletnem servisu eGovorec

Tomaž Šef
Institut “Jožef Stefan”
Odsek za inteligentne sisteme
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
(01) 477-3419
tomaz.sef@ijs.si