Projekt e-Govorec

Govorni bralnik slovenskih besedil

Podatki o projektu Project information

Partnerji

IJS

Institut “Jožef Stefan”

Tomaž Šef
tomaz.sef@ijs.si
(01) 477-3419

ZDSSS

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

 Groharjeva 2, 1000 Ljubljana
zdsss@zveza-slepih.si
(01) 47-00-211

Trajanje projekta

Začetek: 1. 10. 2012
Konec: 31. 8. 2013

Financiranje projekta

Instrument: Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije 2012-13
Vrednost pogodbe: 150.000 €