Projekt e-Govorec

Govorni bralnik slovenskih besedil

Opis projektaProject description

eGovorec


Govorni bralnik slovenskih besedil

Namen predlaganega projekta je razviti e-storitev, ki bo ponudnikom najrazličnejših e-vsebin omogočala dinamično podajanje informacij v govorni obliki ter v domačem slovenskem jeziku. Večina informacij in storitev v elektronski obliki je danes dosegljiva preko interneta. To nam med vožnjo ali na poti v mestu ponavadi ne koristi. Vizualno podajanje informacij je prav tako manj primerno za nekatere skupine ljudi s posebnimi potrebami (slepi in slabovidni, starejše osebe). Predlagana e-storitev bo vsem ponudnikom e-vsebin in e-storitev omogočila, da le-te na preprost način prilagodijo in naredijo prijaznejše tudi do teh (velikokrat prezrtih) družbenih skupin. V okviru projekta bo razvita mobilna aplikacija in e-storitev za govorno branje poljubnih slovenskih besedil, ki bo delovala na različnih platformah in bo še posebej prilagojena potrebam slepih in slabovidnih.

Cilj projekta je izdelati nov sintetizator slovenskega govora in omogočiti njegovo brezplačno rabo čim širšemu krogu uporabnikov preko inteligentne mobilne aplikacije in e-storitve. eGovorec bo tako postal sestavni del slovenske infrastrukture za bodoče mobilne aplikacije in podajanje e-vsebin, kar bo slovenski jezik postavilo ob bok drugim »velikim« jezikom. Rezultati več kot dvajset let raziskav na Institutu »Jožef Stefan« s področja govornih in jezikovnih tehnologij bodo lahko koristno služili vsej slovensko govoreči populaciji.

eGovorec