Projekt DysLex

Univerzalni govorni e-bralnik za slovenski jezik

Stik

O projektu DysLex

Tomaž Šef
Institut “Jožef Stefan”
Odsek za inteligentne sisteme
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
(01) 477-3419
tomaz.sef@ijs.si