Projekt DysLex

Univerzalni govorni e-bralnik za slovenski jezik

Strežnik DysLex

Odjemalec, ki je bodisi spletna stran bodisi aplikacija, pošlje želeno besedilo na strežnik HTTP. Strežnik pretvori besedilo v govor, ki ga v obliki zvočnega zapisa pošlje nazaj odjemalcu v predvajanje. Strežnik se nahaja na IP naslovu dyslex.ijs.si in posluša na vrata 80.

Splošne funkcije:

 1. Funkcija info
  • Namenjena je splošni poizvedbi o glasovih, ki so na DysLex strežniku nameščeni. Odjemalec praviloma najprej kliče to funkcijo, da lahko po potrebi v svojem uporabniškem vmesniku prikaže spisek glasov, ki so uporabniku na voljo.
  • Zahteva tipa GET (GET Request)
  • Odgovor tipa application/json
   • Pomembni parametri odgovora so: id, name, lang, country in age
   • Primer odgovora v JSON formatu:
    {“id”:”GovRenato”,
    “name”:”Renato Govorec”,
    “lang”:”slv”,
    “gender”:”Male”,
    “age”:”Adult”,
    “country”:”SI”,
    “localVoice”:true,
    “remoteServerName”:””,
    “remoteServerIP”:”localhost”}
 2. Funkcija speak
  • Namenjena je pretvorbi besedila v govor.
  • Parametri:
   • f=speak – strežniku pove, da hoče pretvorbo besedila v zvok
   • t=”<besedilo>” – besedilo, ki bo pretvorjeno v zvok
   • v=”<ime glasu>” – ime glasu za sintezo govora
   • s=”<hitrost>” – hitrost govora
   • o=“<mpeg oz. wav>” – kodiranje
  • Primer sinteze:
   http://dyslex.ijs.si/?f=speak&t=Primer&v=Renato%20Govorec&s=0&o=mpeg
 3. Funkcija heartbeat
  • Namenjena je za preverjanje delovanja strežnika.
  • Odgovor s statusom 200 OK in besedilo Server is working!
  • Primer zahteve: http://dyslex.si/?f=heartbeat