Projekt DysLex

Univerzalni govorni e-bralnik za slovenski jezik

iOS

Aplikacija DysLex na platformi iOS ponuja pretvorbo besedila navadne tekstovne datoteke (s končnico .TXT) ali datoteke zapisane v Daisy standardu (s končnico .XML) v govor. Uporabnik lahko spreminja hitrost sintetiziranega govora, lahko izbere enega izmed glasov, ki jih ponuja strežnik, ali pa omogoči delovanje aplikacije (prenos podatkov) samo preko omrežja WiFi.

Datoteko z besedilom (s končnico .TXT ali .XML) lahko naložimo na mobilno napravo preko USB kabla. Po priklopu mobilne naprave na računalnik se samodejno zažene aplikacija iTunes (v kolikor se to ne zgodi samodejno, aplikacijo zaženemo ročno). V zgornjem levem kotu izberemo ikono z želeno mobilno napravo, nakar na levi strani »pod »Settings«) izberemo »Apps«. Na desni strani najprej kliknemo na ikono DysLex, nato na dnu zaslona pod »Apps« izberemo DysLex, na kar se nam desno pod »DysLex Documents« izpišejo že naložene datoteke z besedilom. S pritiskom na gumb »Add File …« lahko naložimo novo datoteko. Po opravljenem prenosu lahko USB kabel izklučimo iz mobilne naprave in računalnika.

Aplikacija DysLex na iOS platformi je sestavljena iz treh glavnih zavitkov:

  1. Zavitek Datoteke (Files)
    • Tukaj so prikazani vse tekstovne datoteke, ki smo jih naložili z aplikacijo iTunes. Ko hočemo sintetizirati določeno tekstovno datoteko, kliknemo na njen naslov. Besedilo tekstovne datoteke se prikaže v novo okno, ki vsebuje gumbe za navigacijo med posameznimi stavkami v besedilu. Trenutno sintetizirani stavek v besedilu je obarvan z rdečo barvo. Slike so prikazani spodaj.
  2. Zavitek Nastavitve (Settings)
    • V tem zavitku lahko nastavimo glas in hitrost želenega sintetiziranega govora.
  3. Zavitek Sinteza (Synthesize)
    • Svoje poljubno besedilo lahko vpišemo v besedilno polje. Sintetizator bo besedilo sintetiziral zaporedno oz. stavek za stavkom.

iOS iTunesiOS_02 iOS_01 iOS_04 iOS_03