Projekt DysLex

Univerzalni govorni e-bralnik za slovenski jezik

Podatki o projektu

Partnerji

IJS

Institut “Jožef Stefan”

Tomaž Šef
tomaz.sef@ijs.si
(01) 477-3419

UKCLJ

Univerzitetni klinični center Ljubljana

 Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
mateja.sajovic@kclj.si
(01) 522 36 57

Trajanje projekta

Začetek: 21. 10. 2014
Konec: 30. 9. 2015

Financiranje projekta

Instrument: Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe ikt v izobraževanju 2014-2015
Vrednost pogodbe: 69.994,40 €