Projekt DysLex

Univerzalni govorni e-bralnik za slovenski jezik

Opis projekta

Disleksija je motnja sposobnosti branja ali razumevanja prebranega, pogosto s tendenco, da se pomeša med seboj črke ali besede med branjem oz. pisanjem, ali da se ne opazi določenih črk ali besed. Strokovnjaki ugotavljajo, da je primerov te motnje vedno več (5−10 % otrok).

Dislektikom so na razpolago paketi za e-učenje in orodja za samopomoč. Najkoristnejši pripomočki so prenosni računalnik in različne mobilne naprave s podporno programsko opremo. Glavni elementi dostopanja do besedila so: optično čitanje, pretvornik besedila v govor, povzemanje in snemanje. Najbolj razširjena programska oprema že omogoča prilagoditve njihovim specifičnim potrebam. Najpomembnejši pripomoček, odvisen od jezika, je sintetizator govora. Z novim Govorcem (izide v prihodnjem letu) smo problem kvalitete v dobršni meri rešili.

Tisto, kar pri razvoju zares uporabnega/funkcionalnega sintetizatorja slovenskega govora še manjka, je podpora mobilnim napravam na ravni operacijskega sistema (pri osebnih računalnikih je to doseženo s podporo Microsoft SAPI-ja). Takšna vključenost bo omogočila njegovo povezljivost in rabo s poljubnim programom. Aplikacije bodo slovenski sintetizator govora prepoznale enako kot že vgrajene za tuje jezike. V nastavitvenem meniju operacijskega sistema se bo avtomatsko pojavila še možnost izbire slovenskega govorca. Predvidena e-storitev bo omogočala podporo vsem slovenskim sintetizatorjem govora (tako brezplačnim kot komercialnim) v obliki strežnika v oblaku in pripadajoče mobilne aplikacije.

Opisana rešitev se izkaže kot najbolj smotrna tudi za dislektike ter slepe in slabovidne, saj odpravlja potrebo po dragem razvoju različnih specifičnih aplikacij. Slovenski jezik se bo glede uporabnosti pri rabi naprednih IKT tehnologij na mobilnih napravah lažje »kosal« z drugimi večjimi jeziki. Vsem državljanom bo omogočena raba nekaterih naprednih funkcij v domačem jeziku. Slovenskim otrokom in šolam bodo v izobraževalnem procesu oz. pri pridobivanju znanja na razpolago enaka sodobna IKT orodja in učni pripomočki kot njihovim vrstnikom iz drugih držav oz. večjih govornih področij.

dyslex_oblak