COCOA – Cross Modality Contrastive Learning for Sensor Data

Maj Smerkolj je predstavil algoritem za samo-nadzorovano učenje predstavitev podatkov na podlagi kontrastnega učenja. Algoritem je primeren za učenje na pogladi senzorskih podatkov. Uvede nov način izbiranja kontrastnih parov in funkcijo napake. Ob tem je bil prikazan primer uporabe algoritma na problemu prepoznavanja aktivnosti.