Description: Description: Z:\CI\www\Pedius\images\D1_02.jpg

Inovativna rešitev

Restavriranje stenskih poslikav iz ometnih fragmentov z arheoloških najdišč je zaradi velikega števila (tudi več tisoč) fragmentov različnih oblik in velikosti, poškodb fragmentov in manjkajočih delov poslikav zelo zahtevno. Računalniško podprt sistem Pedius postopek restavriranja občutno poenostavi.

Pedius omogoča digitalizacijo, evidentiranje in pomoč pri sestavljanju fragmentov v prvotno stensko poslikavo. Ker sestavljanje poteka na računalniku, ni potrebno fizično preizkušanje postavitev v peskovniku, kar prihrani čas in prepreči dodatne poškodbe fragmentov. Pri digitalizaciji in evidentiranju uporabnik zagotovi digitalne slike fragmentov, njihove lastnosti, kot so velikost in barve, pa sistem identificira sam in jih zapiše v podatkovno bazo. Posebej koristne zmožnosti sistema so podpora alternativnih postavitev skupin fragmentov, njihova primerjava in združevanje, kar privede do boljših rezultatov od enostavnega premočrtnega zlaganja fragmentov. Z uporabo sistema so bili uspešno restavrirani deli rimskih stenskih poslikav iz preko 9000 fragmentov.

Avtorji

Bogdan Filipič, Miha Mlakar, Erik Dovgan in Tea Tušar
Skupina za računsko inteligenco
Odsek za inteligentne sisteme
Institut "Jožef Stefan"

Uporabnik

Restavratorski center, Ljubljana
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Podrobnejši opis

B. Filipič, M. Mlakar, E. Dovgan in T. Tušar. Razvoj sistema za računalniško podprto evidentiranje in sestavljanje fragmentov stenskih poslikav. Zbornik 14. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2011: zvezek A, str. 45-48, 2011.