Boštjan Kaluža: Analiza obnašanja posameznika

Presentation on Analiza obnašanja posameznika given by Boštjan Kaluža.

Boštjan je predstavil temo njegove doktorske naloge, ki se nanaša na analizo obnašanja (gibanja) posameznika. Glavna ideja je, da analizo razdeli na tri nivoje – mikro, mezo in makro. Predstavil je sorodno delo na relevantnih področjih, njegovo dosedanje delo in odprta vprašanja.