Best paper awards Information Society 2020

Slovenska konferenca o umetni inteligenci
Martin Gjoreski, Vladimir Kuzmanovski, Marko Bohanec
»Generating Alternatives for DEX Models using Bayesian Optimization«

Izkopavanje znanja in podatkovna skladišča
Patrik Zajec, Dunja Mladenić
»Learning to fill the slots from multiple perspectives«

Okolje in Ljudje
Maj Smerkol, Žan Počkar, Alina Machidon, Matjaž Gams
»Traffic Simulation Software in the Context of Mobility Policy Support System«

Ljudje in Okolje
Janez Malačič
»Kako so predvidevale razvoj prebivalstva Slovenije tri izbrane projekcije prebivalstva Slovenije v preteklosti«

Interakcija človek – računalnik v informacijski družbi
dr. Tea Tušar
»Interaktivna vizualizacija proračuna Republike Slovenije s Sankeyevim diagramom«

Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi
Matija Lokar, Maja Mujkić
»Uporaba Sistema Pišek pri pouku neobveznega izbirnega predmeta računalništvo« (»Teaching elective subject Computing using system Pišek«

Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij
Urška Fric, Nina Tomić Starc
Status quo of computer-implemented inventions in Slovenia and EU«