Projekt OpUS

Resnično pametne stavbe

Domov

Projekt OpUS

 

 

Obstoječi sistemi hišne avtomatizacije oz. pametnih stavb niso tako “pametni”, kot to pričakujejo oz. želijo njihovi uporabniki. Preko mreže senzorjev sicer omogočajo spremljanje dogajanja v hiši in krmiljenje hišnih naprav, vendar se iz preteklega dogajanja in obnašanja uporabnika praviloma ničesar ne naučijo oz. se njihovo delovanje samodejno ne prilagaja uporabnikovim življenjskim navadam. Z energetskega vidika uporaba takšnih sistemov privarčuje kar nekaj energije, večji del potenciala pa še vedno ostaja neizkoriščen. Različne zahteve oz. cilji uporabnikov si med seboj namreč pogosto nasprotujejo.

Predlagamo razvoj povsem nove tehnološke rešitve in inovativne e-storitve v oblaku, ki bo zmožna zagotavljati ekološko, energetsko in stroškovno učinkovitost zgradb ob zahtevanem udobju in varnosti v objektih. Urnike, različne scenarije in odzive bo samodejno prilagajala spreminjajočim se življenjskim navadam in potrebam uporabnikov. Sistem bo spremljal obnašanje uporabnikov in se od njih učil. Za to je predvideno (i) dinamično profiliranje uporabnikov in izmenjava uporabniških podatkov s sistemom vodenja (ii) uporabniški vmesniki za enostavno in uporabniku prijazno interakcijo s sistemom ter (iii) optimizacija delovanja sistema glede na odzive uporabnikov in ključne kriterije. E-storitev bo dostopna tudi preko mobilnih odjemalcev, pozitivno bo vplivala na ekološko zavest uporabnikov in jih spodbujala k učinkovitejši rabi energije. Uporabniški vmesnik bo prilagojen potrebam invalidov in starejših oseb.

Projekt sodi v tematsko področje e-storitve s področja energetske učinkovitosti in varovanja okolja, navezuje se še na tematski področji e-storitve za potrošnike in e-storitve na področju zdravja. Cilj projekta je optimizirati upravljanje energetsko učinkovitih pametnih stavb in izboljšati vsakodnevno uporabniško izkušnjo ter postaviti človeka v središče prihodnje na znanju temelječe ter s številnimi informacijskimi in komunikacijskimi tehnologijami podprte družbe.

 

 

Optimizacija upravljanja energetsko učinkovitih pametnih stavb - OpUS

Optimizacija upravljanja energetsko učinkovitih pametnih stavb – OpUS