Iščemo nove sodelavce

November 12th, 2019

#1 Naziv delovnega mesta in lokacija dela 

Raziskovalec – asistent,  3 prosta delovna mesta

#2 Opis podjetja

Odsek za inteligentne sisteme na Institutu »Jožef Stefan« se ukvarja z raziskavami umetne inteligence in razvija raznolike inteligentne aplikacije. Pri tem sodeluje z vodilnimi raziskovalnimi ustanovami v Sloveniji in svetu.

#3 Opis razpisanega delovnega mesta

Zaposleni bodo sodelovali na enem izmed mednarodnih projektov, najverjetneje iz področja pametnih mest, strojnega učenja, oz. pametne mobilnosti. Sodelovali bodo npr. na aktivnostih, kjer se bo izvajala analiza podatkov o prometnih tokovih, razvoj sistemov odločanja in gradnja napovednih modelov, ki bodo služili kot osnova za simuliranje sprememb v pretočnosti prometa glede na različne definirane pogoje. Odvisno od znanj in interesov so možne bolj raziskovalne ali bolj inženirske naloge. Zaposleni se bo lahko udeleževal projektnih sestankov pri projektnih partnerjih, sodeloval pri pripravi znanstvenih publikacij in se občasno udeleževal mednarodnih znanstvenih srečanj večinoma po zahodni Evropi.

#4 Kaj pričakujemo od kandidata

  • Diploma ali magisterij iz računalništva in informatike, matematike, elektrotehnike ali druge naravoslovno-tehnične smeri.
  • Zanimanje za raziskovalno delo in sposobnost samostojnega reševanja problemov.
  • Znanje programiranja v Pythonu ali drugem programskem jeziku in pripravljenost na učenje novih tehnologij.
  • Poznavanje osnov metod umetne inteligence, strojnega učenja in analize podatkov.
  • Poznavanje spletnih tehnologij.
  • Dobro pisno in ustno izražanje v angleščini.

#5 Kaj nudimo kandidatom

  • Delo v vrhunski raziskovalni skupini na najboljših svetovnih projektih in vpetost v mednarodne raziskave
  • Spoznavanje umetne inteligence in drugih naprednih tehnologij
  • Vpis na magistrski ali doktorski študij ter primerno okolje in pomoč za uspešno dokončanje študija

Iščemo magistre in diplomante računalništva in informatike, matematike, elektrotehnike ali drugih naravoslovno-tehničnih podobnih smeri za raziskovalno-razvojno delo na Odseku za Inteligentne sisteme. Zaposleni bo razvijal sisteme, ki temeljijo na metodah umetne inteligence, recimo za področje pametne mobilnosti. Omogočamo magistrski ali doktorski študij ter primerno okolje in pomoč za njegovo uspešno dokončanje.

#7 Rok za oddajo prijave

30 dni

Za več informacij pište na: tajnistvoe9@ijs.si

Posted in: News and Events, News and Events